UU Innovation förstärks med ny projektledare för samverkan

2016-05-17

Michael Funke kommer att stötta kunskapsutbyte och samarbeten mellan forskning inom främst humaniora och samhällsvetenskap och företag, offentliga och ideella organisationer.

Michael Funke är ny samverkansledare på UU Innovation från 18 maj. I den rollen kommer han att stötta universitetets forskare inom framför allt humaniora och samhällsvetenskap i deras samverkan med organisationer utanför akademin.

Närmast kommer Michael Funke från Ekonomisk-historiska institutionen vid Uppsala universitet där han disputerade hösten 2015. Med marknadsföring som empiriskt ramverk har Michael Funke studerat hur policy och regleringsutveckling påverkas av nyckelaktörer på marknaden och i staten, samt av intressegrupper och den allmänna opinionen. Forskningen har gett honom kunskap om konkurrensfrågor, detaljhandel och konsumtion, och inte minst ett brett forskningsnätverk både i Sverige och utomlands.

– Att forska har varit mycket utvecklade på många sätt, men nu var det dags för en ny utmaning. Jag tycker det ska bli spännande att få arbeta med fokus på nyttiggörande och samverkan. Det blir något av ett perspektivbyte men inom samma sfär, säger Michael Funke. 

Innan forskarutbildningen var Michael Funke verksam som journalist och uppdragsskribent i mer än 20 år, vilket har gett honom gedigen erfarenhet av såväl media- som kommunikationsbranschen. Under dessa år arbetade han både som frilans och som anställd på redaktion, huvudsakligen som skribent och reporter men även som redigerare, chefredaktör och ansvarig utgivare.

– Mina samlade yrkeserfarenheter har gett mig tre övergripande professionella färdigheter: analys, kommunikation/nätverkande och skrivande, som jag tror kommer väl till pass i rollen som samverkansledare vid UU Innovation. Det handlar om att skapa kontakter, vara lyhörd och hitta gemensamma intresseområden så att forskare och organisationer utanför akademin kan upptäcka och utnyttja sina respektive styrkor i ett samarbete, avslutar Michael Funke.