Fortsatt arbete med att korta vägen för nyanlända akademiker

2016-05-11

Uppsala universitetet och Academicum har fått förlängt förtroende att på Arbetsförmedlingens uppdrag driva projektet vidare i Uppsala och Västerås till och med 31 december 2017.

Korta vägen är en nationell arbetsmarknadsutbildning med syfte att tillvarata nyanländas akademikers kompetens och hjälpa dem att få en snabb karriärstart inom just sitt kompetensområde. I projektet samarbetar Uppsala universitet och Academicum AB sedan 2012 med Arbetsförmedlingen som uppdragsgivare.

Korta vägen finns även i Eskilstuna, Nyköping och Solna. Bland deltagarna finns bland annat läkare, civilingenjörer, jurister, ekonomer och lärare. Korta vägen erbjuder deltagarna en kombination av åtgärder för snabbare infasning, bland annat tematisk undervisning i svenska där generella områden som om arbetsliv, organisation, kultur och svensk förvaltning varvas med mer specifika ämnen. I den 26 veckor långa utbildningen ingår även studievägledning, arbetsplatsförlagd utbildning på företag och myndigheter i Mälardalen samt yrkescoachning. Alla deltagare får en handledare som fungerar som mentor och en ingång till den lokala arbetsmarknaden.

– Det känns mycket roligt att Arbetsförmedlingen väljer att ge fortsatt förtroende till Uppsala universitet att i samverkan med Academicum leverera denna tjänst, säger Gabriel Gardell, projektledare vid Uppsala universitets avdelning för uppdragsutbildning.

– Universitetet är en central aktör i både den regionala, nationella och internationella kompetensförsörjningen och att kunna bidra till att fler människor får möjlighet att använda sin kompetens till nytta för Sverige känns mycket angeläget.