UU Innovation får ny samverkansledare inom Life science

2016-04-27

Den 2 maj börjar Anna Franzén sitt nya arbete som samverkansledare inom Life science vid UU Innovation.

Anna Franzén blir ny samverkansledare vid UU Innovation från början av maj. Närmast kommer hon från Läkemedelsverket där hon arbetat som innovationskoordinator och omvärldsexpert inom Life science på deras innovationskontor. Anna Franzén har ett stort intresse för innovations- och forskningsfrågor och det tar hon med sig in i sin nya tjänst på UU Innovation.

– Jag känner ett stort engagemang för att medverka till att fler innovationer inom forskning kan attrahera investeringar och nyttiggöras. Här ser jag att väl fungerande forskning och utveckling samt kunskapsutbyte är grunden för en stark Life science-sektor i Sverige, säger Anna Franzén.

Med över 15 år inom forsknings- och läkemedelsbranschen har hon stor förståelse för både akademins och industrins utmaningar, och inte minst för de regelverk som garanterar att effektiva och säkra läkemedel och medicintekniska produkter når patienterna. År 2005 disputerade hon inom farmaceutisk biovetenskap vid Uppsala universitet. Hon jobbade sedan ett par år inom tidig läkemedelsutveckling på AstraZeneca i Södertälje innan hon kom till Läkemedelsverket i Uppsala. I sin senaste roll arbetade hon som projektledare för större verksamhetsövergripande projekt inom till exempel den nationella läkemedelsstrategin. I januari 2013 öppnade Läkemedelsverket ett innovationskontor, en satsning som Anna Franzén varit med och utvecklat och drivit.

– Arbetet som expert inom ramen för Läkemedelsverkets omvärldsanalysarbete har bidragit till att jag håller mig väl uppdaterad på nationella och internationella förändringar inom Life science-området, något jag tror kommer väl till pass i mitt arbete på UU Innovation, säger hon.

Ett stimulerade arbete och att få jobba med människor, knyta nya kontakter och driva utvecklingsprocesser värderar hon högt. Efter åtta år vid Läkemedelsverket var det nu dags för en ny utmaning.

– Det har varit bra och lärorika år, men nu ser jag fram emot att bidra inom innovationsområdet med Uppsala universitet som plattform och stötta i nyttiggörandet av forskningen. Det känns roligt att börja på UU Innovation och förutsättningarna för ett spännande arbete verkar verkligen finnas där, avslutar Anna Franzén.