Nytt program för samverkan antaget av konsistoriet

2016-04-21

Det nya programmet för samverkan handlar i första hand om universitets organiserade samverkan med företag, organisationer, myndigheter och andra samhällsinstitutioner och syftet med programmet är stimulera, stärka och utveckla universitetets samverkan med det omgivande samhället. Det ska också komplettera det samverkansarbete som äger rum på fakultets- och områdesnivå.

- Det nya programmet understryker att samverkan med det omgivande samhället skall vara en integrerad del av forskningen och utbildningen vid Uppsala universitet och att syfte med samverkan är ömsesidig nytta, säger prorektor Anders Malmberg. 

Programmet pekar bland annat ut ett antal områden där det finns mycket att vinna på att universitetets olika delar arbetar tillsammans med samverkan. Till exempel gäller det skapandet och utvecklandet av strategiska partnerskap och stimulering och stöd till samverkansinitiativ.

Mer om strategier för samverkan