Kommun och universitet inleder strategiskt partnerskap

2016-03-03

Uppsala kommun och Uppsala universitet har ett omfattande samarbete inom en rad områden. För att utveckla det ytterligare och sätta fokus på specifika områden inleds nu ett strategiskt partnerskap. På fredag den 4 mars undertecknas en avsiktsförklaring av Uppsala kommuns kommunstyrelseordförande Marlene Burwick (S) och Uppsala universitets rektor Eva Åkesson.

– Uppsala är känt för sitt breda studentliv, ledande spetsforskning, framstående universitet och ett dynamiskt näringsliv. Genom samverkan med Uppsala universitet stärker vi forsknings- och utbildningsperspektivet för att behålla positionen som en internationellt ledande kunskapsstad, säger Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande.

Syftet med avsiktsförklaringen är att utveckla de goda relationerna för kunskapsutveckling och kunskapsuppbyggnad. Samverkan ska vara till nytta för såväl Uppsala kommuns verksamhet som för forskning och utbildning vid Uppsala universitet.

– Kommunen är en viktig samarbetspartner på väldigt många plan; inom utbildning, forskning, kultur och mycket annat. I gränsöverskridande samarbeten uppstår ofta ny kunskap som kan bidra till lösningar på samhällets utmaningar. Vi har också ett starkt gemensamt intresse för regionens utveckling och stadens attraktionskraft, säger Uppsala universitets rektor Eva Åkesson.

Under perioden 2016 -2018 finns det tre fokusområden för samverkan:
•    Kompetensförsörjning och kompetensutveckling
•    Hållbar samhällsutveckling och infrastruktur
•    Näringsliv och arbetsliv

Inom kompetensförsörjning och kompetensutveckling kan det bland annat handla om samverkan kring praktikplatser, uppsatser och examensprojekt. Att öka intresset för humaniora eller teknik i grundskolan eller att erbjuda vidareutbildningar för kommunanställda kan vara andra områden.

Samverkan inom samhällsutveckling handlar bland annat om hur Uppsala ska kunna vara en attraktiv stad för nya studenter och forskare att söka sig till och hur ny forskning och kunskap ska utnyttjas när Uppsala växer.

Inom näringslivsområdet finns redan ett nära samarbete för innovationsstöd som kan bidra till fler kunskapsintensiva företag i Uppsala. Att utveckla studenters möjligheter att få in en första fot på arbetsmarknaden är ett annat exempel på samarbete.