Uppsala universitet satsar för fler samarbetsprojekt med företag och organisationer

2016-02-11

För att stimulera och underlätta ökad samverkan mellan universitetets forskare och omgivande samhälle erbjuder nu Uppsala universitet för tredje året i rad en finansieringsform för att initiera konkreta samarbetsprojekt.

Verifiering för samverkan, VFS, är ett samverkansstöd som ger forskare, företag och organisationer möjlighet att gemensamt söka finansiering för att starta samarbeten med potential att utvecklas till långsiktiga relationer. Samarbetsprojekt kan finansieras med upp till 200 000 kronor och årets utlysningsomgång öppnar 15 februari.

– Vi är glada över att ännu en gång kunna erbjuda finansiering av samarbetsprojekt mellan universitetet och omgivande samhälle eftersom vi vet att just startfinansiering ofta är ett stort hinder för att komma igång, säger Cecilia Nilsson, samverkansledare vid universitetets innovationskontor, UU Innovation.

Tanken med VFS är just att göra det enklare att komma igång och testa ett samarbete i ett gemensamt projekt där det finns ömsesidigt intresse.

– Samarbetsprojekten kan variera i omfattning och inriktning men ska vara till ömsesidig nytta för deltagarna, det är centralt, menar Cecilia Nilsson.

Under de två tidigare utlysningsomgångarna har totalt närmare 60 ansökningar om projektmedel kommit in och 20 samarbetsprojekt har kunnat beviljas finansiering. Projekten har en stor bredd med avseende på både forskningsområde och involverade företag och organisationer och handlar om allt från nutrition, motorers bränsleförbrukning och smittspårning till samhällsplanering, skola och förebyggande arbete för ohälsa och sjukskrivning.

– Vi hoppas på en ordentlig bredd i de olika samarbetsprojekten även i denna utlysningsomgång och vill uppmuntra våra forskare och representanter för privat, offentlig och ideell verksamhet att ta chansen att förverkliga en gemensam projektidé.

Utlysningsperioden för VFS pågår under två månader och sista dag för ansökan är 15 april.

VFS har utvecklats av UU Innovation och är en del av Uppsala universitets projekt ”Step-Up” som finansieras av Vinnova inom ramen för programmet Strategisk samverkansutveckling vid svenska lärosäten.

www.uuinnovation.uu.se