Uppsala universitet är först ut och startar Mentor4Research i egen regi

2016-01-28

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, har under 10 år drivit mentorprogrammet Mentor4Research nationellt och från Uppsala universitet har totalt närmare 70 forskare deltagit. Med start i år introduceras en ny modell med lokala program och Uppsala universitet är först ut bland de svenska universiteten att bli programpartner.

Forskare vid Uppsala universitet som är intresserade av att kommersialisera sina forskningsresultat och att samverka med näringslivet kommer nu att kunna söka till mentorprogrammet Mentor4Research i universitetets egen regi. Detta sedan Uppsala universitetet blivit partner till Mentor4Research. Programmet kommer att drivas av UU Innovation och är en del av det innovationsstöd som erbjuds universitetets forskare.

– Mentor4Research är ett mycket uppskattat mentorprogram och vi är glada över att kunna driva det vidare på vårt universitet. Under åren i IVA:s regi blev antalet deltagare från Uppsala universitet stadigt fler så vi vet att det finns ett stort intresse, säger Moa Fransson, affärsrådgivare vid UU Innovation och programledare för Mentor4Research.

Målet med Mentor4Research är att öka intresset och engagemanget hos forskare för att kommersialisera sina forskningsresultat och dessutom ska de få ökade kunskaper om hur de kan göra. Mentorerna har många års erfarenhet från näringslivet och handplockas utifrån varje forskares individuella situation och behov.

– För forskare som vill vidga sina referensramar och se vilka möjligheter till nyttiggörande den egna forskningen kan erbjuda så är programmet perfekt, menar Moa Fransson. Hon deltog själv i programmet för några år sedan när hon som forskare ville undersöka möjligheterna att ta sina resultat utanför akademin. Idag har hon ett bolag tillsammans med några tidigare forskarkollegor för att kommersialisera en medicinteknisk produkt.

Mentor4Research innehåller utöver mentorskap även föreläsningar och erbjuder rika möjligheter till nätverkande, både inom och utanför akademin. Programmet riktar sig till forskare inom alla områden - från naturvetenskap och teknik till medicin och humaniora och samhällsvetenskap.

– Mentorprogrammet ger universitetets forskare inom alla discipliner möjlighet att öka sitt nätverk inom näringslivet, säger Moa Fransson.

Arbetet med att hitta forskare och mentorer till årets program är i full gång. Målet är att starta programmet redan i mitten av mars. Programmet löper sedan under resten av året och avslutas i december.

www.uuinnovation.uu.se