Donation förstärker samverkan kring cancerdiagnostik

2016-01-28

Mats Paulssons Stiftelse donerar en miljon kronor till universiteten i Uppsala och Lund för att förstärka samarbetet inom cancerområdet. Genom donationen kan ny avancerad molekylär diagnostik för cancer utvecklas och komma fler patienter till nytta i samverkan med landstingen.

- Det är mycket viktigt att cancerpatienter snabbt får en korrekt diagnos för snabbt val av rätt behandling. Donationen förstärker den molekylära diagnostik som är under uppbyggnad både i Uppsala och Lund och innebär att fler patientprover kommer att kunna sekvenseras, säger Tobias Sjöblom, som leder det stora cancerprojektet U-CAN vid Uppsala universitet.

- Samarbetet mellan Lund och Uppsala stärks genom donationen som ger oss bättre möjlighet för nationell samordning i forskningsprojekten som siktar på klinisk implementering i cancervården, säger Åke Borg, som leder SCAN-B-projektet inom bröstcancer vid Lunds universitet.

Genom de senaste årens snabba teknikutveckling inom forskningen finns idag ny avancerad molekylär cancerdiagnostik som bygger på att man sekvenserar många gener i patientens tumör. Denna metod ökar möjligheten att hitta en individualiserad behandling för varje patient. Tekniken är dock kostsam och utförs ännu inte rutinmässigt.

Både Uppsala och Lund har idag verksamheter under uppbyggnad som knyter samman patient, vård och forskning inom just detta område. I Uppsala sker utvecklingen inom ramen för projektet U-CAN och SciLifeLab och i Lund inom ramen för projektet SCAN-B. Fokus kommer att ligga på bröstcancer, tjocktarmscancer och lungcancer, men fler diagnoser ska tillkomma.

- Det är mycket glädjande att universiteten samarbetar kring dessa mycket svåra frågor. Sverige ligger långt framme inom cancerforskningen och kommer att ta ytterligare viktiga steg framåt genom ett fördjupat samarbete mellan universiteten, säger Mats Paulsson.

Donationsmedlen delas lika mellan universiteten.

Mats Paulssons Stiftelse är en av de stiftelser som genom gåvor av Mats Paulsson har tillkommit för att främja olika ändamål. Mats Paulssons Stiftelse bildades 2003 och ska, som ett av sina ändamål, främja vård av sjuka personer. Under 2015 har stiftelsen fattat beslut om donationer på över 6 miljoner kronor till olika projekt, företrädelsevis inom vetenskaplig forskning till främjande av vård av sjuka personer.