Fokus på ovanliga sjukdomar i nytt EU-projekt

2016-01-22

Läkemedelsutveckling i samarbete mellan olika länder men också mellan akademi och industri. Det är målet för EU-projektet AEGIS, där Uppsala universitet är en av 11 partners. Fokus är ovanliga sjukdomar som malaria och tuberkulos.

AEGIS är ett treårigt projekt med syftet att utbilda 15 doktorander i läkemedelsutveckling. En av doktoranderna kommer att antas vid Uppsala universitet.

– För Uppsala universitets del är det en fantastisk möjlighet att fortsätta utveckla metodik och förbereda unga forskare för framtidens läkemedelsutveckling. De sjukdomsområden som de kommer jobba inom är relevanta och framsteg inom dessa områden kan få stort genomslag för många individer över hela världen, säger Helena Danielson, professor i biokemi vid institutionen för kemi-BMC.

Fokus för forskningen är ovanliga och ofta förbisedda sjukdomar, som parasitsjukdomen trypanosomiasis (så kallad sömnsjuka), malaria och tuberkulos. Inom dessa områden finns ett stort behov av akademisk forskning, eftersom det inte är tillräckligt lönsamt för läkemedelsindustrin, menar Helena Danielson.

– Skulle vi komma fram till något så kommer läkemedelsindustrin in, men de har inte pengar att lägga på utveckling. Däremot vill de gärna stötta akademisk forskning och stora företag som Astra Zeneca och Novartis är med i projektet.

Samarbete med industrin

Totalt har projektet beviljats 3,9 miljoner Euro, varav Uppsala universitets andel är 245 000 Euro. Projektet bedrivs i samarbete med industriella partners för att effektivisera framtagningen av läkemedel och samtidigt förbereda doktoranderna väl för en karriär inom farmaceutisk forskning.

Den 4 februari åker Helena Danielson till München för att intervjua sökanden. Ett av kraven är att personen inte ska ha varit aktiv som forskare i Sverige mer än tolv månader under den senaste treårsperioden, för att det verkligen ska bli ett internationellt utbyte. Till sommaren räknar hon med att doktoranden ska finnas på plats.

Samtidigt ligger ett annat EU-projekt i startgroparna, där Helena Danielson också är involverad: Fragnet. Där deltar hon via Beactica AB, det företag hon startat vid sidan av forskningen år 2006 och har ett nära samarbete med.

Två internationella doktorander

Inom Fragnet kommer en industridoktorand att antas vid Uppsala universitet, som dock inte är formell partner i projektet. Forskningen handlar om nya metoder för fragment-baserad läkemedelsutveckling och epigenetiska processer som har betydelse för bland annat cancer och många neurologiska sjukdomar.

– Att samtidigt ha två doktorander inom näraliggande projekt ger stora synergier och ett väsentligt breddat internationellt nätverk. De kommer tidigt få en internationell utbildning med kurser och utbyten på andra laboratorier. Det blir samtidigt ett viktigt internationellt tillskott för oss som verkar här vid Uppsala universitet, säger Helena Danielson.

---

Läs mer om EU-projekten:

AEGIS

Fragnet