Avknoppningsföretag bland vinnarna av uppländskt näringslivspris

2016-01-22

Wei Xia är forskare på Uppsala universitet och en av grundarna till Psilox AB som tilldelats Bona Postulata-priset.

Boardie och Psilox är två uppländska företag med stor tillväxtpotential och för det har de nu tilldelats Bona Postulata-priset. Båda företagen har koppling till Uppsala universitet.

Bona Postulata är ett näringslivspris som vill uppmärksamma och stödja uppländska tillväxtföretag. Boardie AB och Psilox AB, som båda är avknoppningsföretag från Uppsala universitet, är två av tio vinnare och priset ger företagen kvalificerad utbildning och mentorer för att ytterligare stärka deras affärsutveckling.

Om Boardie
Boardie utvecklar ett bredare och mer ergonomiskt ankarliftsäte som monteras över befintlig sittbygel och ger en bekvämare ankarliftsfärd för alla typer av utförsåkare. Grundare är Erik Englund, som utsågs till Årets Uppsalastudent 2015, samt Niclas Stjernberg som båda studerar vid Uppsala universitet.
www.boardie.se

Om Psilox
Psilox kommersialiserar en ny typ av biokeramiskt material med olika applikationer, till exempel tandkräm, blekning och läkemedelstillförsel. Bolaget har ett initialt fokus på den professionella dentalmarknaden där deras material kan hjälpa människor med känsliga tänder. Psilox baseras på forskning som bedrivits av Håkan Engqvist och Wei Xia sedan 2008 vid avdelningen för tillämpad materialvetenskap på Institutionen för teknikvetenskaper, Uppsala universitet
www.psilox.com

Grundarna av både Boardie och Psilox har fått stöd av UU Innovation i den tidiga affärsutvecklingen med bland annat finansiering och frågor relaterade till skydd av immateriella rättigheter. Universitetets holdingbolag, UU Holding, har investerat och är delägare i båda bolagen.

Bona Postulata-priset är instiftat av Advokatfirman Lindahl och PwC. UU Innovation står tillsammans med ett antal företag och näringslivsorganisationer i Uppsala län som sponsor av priset. Det var nu elfte gången i ordningen priset delades ut och juryn som utsett de tio vinnarna av totalt hundra nomineringar utgörs av landshövding Peter Egardt och näringslivsrepresentanterna Britta Lindman och Mattias Prage.

Företagen som blev vinnare av årets Bona Postulata-pris är verksamma inom många olika branscher. Här är listan över samtliga vinnare: Boardie AB, Psilox AB, Insemoso AB, Fertsoft AB, Svensk e-identitet AB, Hotell och Vandrarhem Centralstationen, Ultuna Mejeri, ParkCell AB, Pharem Biotech AB, Pharmacolog AB         

Läs mer om Bona Postulata på www.bonapostulata.se