Ny portal om mänskliga rättigheter sjösätts

2015-12-10

I dagarna har Uppsala universitet lanserat den nya portalen mr-forum.se – en digital plattform för lärande om mänskliga rättigheter för statligt anställda.

Portalen har utvecklats inom universitetets regeringsuppdrag att utbilda statligt anställda i mänskliga rättigheter. På mr-forum.se finns aktuella utbildningar för statsanställda, samt verktyg och stöd om mänskliga rättigheter. Portalen kommer att vidareutvecklas och nya utbildningar och innehåll tillkommer löpande under 2016.

Syftet med uppdraget och portalen är att ge statligt anställda tillräcklig kännedom om de mänskliga rättigheterna och deras innebörd för att kunna känna igen situationer där rättighetsfrågor aktualiseras inom ramen för den egna yrkesutövningen.

Kompetens- och utbildningsinsatserna utvecklas i dialog med Barnombudsmannen, Diskrimineringsombudsmannen, Myndigheten för delaktighet och Länsstyrelserna.