Snabbare väg till svensk högskoleexamen för nyanlända testas

2015-12-09

Det är väl känt att validering av utländsk examen kan ta tid och att det är svårt att komma in på den svenska arbetsmarknaden med utländsk examen. Som alternativ vill nu fem universitet i ett pilotprojekt öppna en snabbare väg till svensk högskoleexamen.

-    Det är glädjande att vi kan göra en gemensam ansats och titta på alternativ för detta, säger Anna Sjöström, vid avdelningen för uppdragsutbildning.

Projektet leds av Lunds universitet i samarbete med Blekinge tekniska högskola, Högskolan Kristianstad, Uppsala universitet och Umeå universitet. Tanken är att nyanlända, efter en förhandsbedömning om det finns rimliga förutsättningar att deras examen kan motsvara en svensk utbildning, får läsa och tentera några valda kurser, och sedan få sin utländska utbildning tillgodoräknad för svensk examen. Kurserna ges som uppdragsutbildning. Om viss osäkerhet råder trots avklarade kurser, görs stickprovsförhör på övriga områden, så som idag görs för studenter som byter lärosäte mitt under pågående utbildning. Att för en kortare tid bli en del av en svensk högskolemiljö skulle kunna påskynda nyanländas integration.

I Vinnovas beslut skrivs: ”Idén är banbrytande i den mening att den är signifikant bättre än det nuvarande systemet som tar lång tid och har potential att bli systemförändrande och få ut människor på arbetsmarknaden snabbare. Centrala aktörer samverkar vilket ökar möjligheterna att erfarenheterna systematiseras och analyseras för att komma vidare i en mycket central fråga för mottagandet av nyanlända”.

Pilotprojektet startar i januari och ska pågå i sju månader.