Kompetenslyft för stöd till innovationer inom mHälsa

2015-12-03

Malin Graffner Nordberg är affärsrådgivare på UU Innovation och en av de drivande krafterna bakom projektet.

UU Innovation har i samarbete med LU Innovation System och SWElife tagit initiativ till ett projekt som ska bidra till ökad kompetens inom området mHälsa. På så sätt ska fler idéer och forskningsresultat kunna nyttiggöras i form av nya digitala produkter eller tjänster inom hälsoområdet.

Den 8 december samlas i Uppsala en rad stödjande aktörer för att gemensamt diskutera utmaningar, möjligheter och erfarenheter med ett praktiskt perspektiv på agendan. Ersättningssystem, regelverk, affärsmodeller och finansieringsformer för innovationer inom mHälsa är något av det som kommer att diskuteras vid projektets första möte den 8 december. Medverkar gör representanter från bland andra IVA, Läkemedelsakademin, UCR och Läkemedelsverket utöver flera innovationsstödjande aktörer från Uppsala och Lund. Även företag inom mHälsa-området kommer att delta. Syftet med projektet är tydligt, att korta och förenkla startsträckan från idé till marknad. Mötet den 8 december blir ett första steg för att kraftsamla för ett kompetenslyft bland de aktörer som finns som stöd i innovationsprocessen.

– Vi vill öka vår samlade kompetens, och därigenom stöd, kring affärsmodeller inom mHälsa, liksom att förstå och agera kring CE-märkning som dessa produkter kräver. Här är också frågan om ordentliga kvalitetssystem centrala och vi är mycket glada över samarbetet med UCR kring detta, säger Malin Graffner Nordberg, affärsrådgivare vid UU Innovation.

Arbetet kommer sedan att fortsätta genom att inkludera ytterligare aktörer för att underlätta en spridning av kunskapen nationellt.