Stefan James tilldelas Athenapriset

2015-11-27

Stefan James, institutionen för medicinska vetenskaper, tilldelas Athenapriset, landets största utmärkelse för klinisk forskning.

Stefan James, professor i kardiologi vid institutionen för medicinska vetenskaper, tilldelas 2015 års Athenapris, Sveriges största pris för klinisk forskning som delas ut av Dagens Medicin och Vinnova. Stefan James får priset för Tastestudien vilket rymmer ett koncept som möjliggör genomförandet av stora studier inom svensk sjukvård till en förhållandevis låg kostnad.

Metoden bygger på att använda uppgifter i kvalitetsregister för forskning. Patienter som registreras lottas samtidigt till olika behandlingar som sedan kan jämföras – enkelt och billigt, till skillnad från konventionella studier.
– Konceptet innebär väldigt lite merarbete, det mesta gör vi i alla fall. För sjuksköterskorna handlade det i Tastestudien om att göra två extra klick. Metoden är dessutom väldigt kostnadseffektiv, Tastestudien kostade cirka fem miljoner kronor att genomföra, hade vi använt oss av konventionella forskningsmetoder hade summan hamnat i storleken 100 till 150 miljoner kronor, berättar Stefan James i Dagens Medicin.

Athenapriset premierar forskning som har skett i nära samverkan mellan akademi, sjukvård och näringsliv. Kriterier som uppmärksammas är medicinsk nytta, innovationshöjd, angelägenhetsgrad, vetenskaplig kvalitet och samhällsnytta.
– Årets nominerade bidrag har genomgående varit mycket intressanta, med hög kvalitet på forskningen och med förutsättningar att åstadkomma både nytta för patienter, sjukvård och samhälle, säger juryns ordförande Johanna Adami, Vinnova.


Läs mer om Athenapriset 2015
Läs även Många ville lyssna till Stefan James