Uppsalainkubator på tiondeplats i världsrankning

2015-11-26

Nu står det klart att världens tionde bästa företagsinkubator finns i Uppsala. Uppsala Innovation Centre (UIC), som är nära kopplad till Uppsala universitet, har av UBI Global jämförts med 330 företagsinkubatorer med universitetskoppling fördelat på 63 länder, vilket resulterat i en tiondeplats i världen. UIC ligger högre än det globala genomsnittet vad gäller bland annat påverkan på den ekonomiska tillväxten och affärsutvecklingsinsatser.

Senast i oktober rankades UIC som Europas femte bästa företagsinkubator med universitetskoppling enligt UBI Global. Nu har Uppsalainkubatorn jämförts med företagsinkubatorer över hela världen och rankats som världens tionde bästa företagsinkubator med universitetskoppling. Placeringen innebär ett avancemang från förra årets världsrankning då UIC hamnade på en 18:e plats.

Enligt UBI Global visar UIC bättre resultat än det globala genomsnittet när det gäller inkubatorbolagens intäkter, attraherat investeringskapital till bolagen samt antalet skapade arbetstillfällen. UIC har också fler affärscoacher och affärscoachningstimmar i sina affärsutvecklingsprogram.

– Att rankas som världens tionde bästa företagsinkubator med universitetskoppling är otroligt glädjande. Det visar att vår modell skapar värdeökning och minskar tillväxtbolagens risker i tidiga skeden, och att vårt arbete står sig väl i en global jämförelse. Bakom framgångarna står inte bara UIC utan också våra partners och innovationsstödssystemets aktörer som alla gör ett viktigt arbete för bolagens framgångar, säger Per Bengtsson, vd på Uppsala Innovation Centre.

UU Innovation, Uppsala universitets enhet för stöd till nyttiggörande av forskning, är partner till UIC. Genom det nära samarbetet kan universitetets forskare och studenter erbjudas ett komplementärt stöd i det tidiga kommersialiseringsarbetet, där medverkan i UIC:s tidiga affärsutvecklingsprogram ofta pågår parallellt med UU Innovations affärs- och IP-rådgivning.

Under 2014 medverkade 35 forskningsbaserade kommersialiseringsprojekt från Uppsala universitet i UIC:s tidiga affärsutvecklingsprogram. Siffror från 2014 visar också att av de totala antalet bolag i UIC:s program härstammar flest, motsvarande 37 procent, från universitet, däribland Uppsala universitet.

UIC är branschoberoende och erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas och skala upp för att nå en internationell marknad. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt UU Holding. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun.

Se UIC:s pressmeddelande