Bioscience 2015 ny framgång för SciLifeLab

2015-11-20

Hallå där… Mia Phillipson, professor i fysiologi, som i veckan modererade Bioscience 2015, konferensen som lockade över trehundra forskare och branschföreträdare till BMC och SciLifeLab.

Hur vill du sammanfatta dina intryck av Bioscience 2015?
– Att deltagarna bjöds på ett både välmatat och brett program som rymde hela spektret från enskild cellanalys till biobanker och registerforskning. Jag uppfattade också att konferensen fyllde sitt syfte som mötesplats för akademi och näringsliv. Möjligen kunde föreläsningarna ha genomförts i en hörsal som är bättre lämpad för frågor och diskussion, å andra sidan verkade åhörarna nöjda.

Vad tar du med dig av dagens presentationer?
– Jag slås framför allt av den stora mängd verktyg svensk forskning har tillgång till. I dag har vi infrastrukturen att studera enskilda celler, avbilda dem in vivo, modifiera deras funktioner och kartlägga dem i mänsklig vävnad såväl som deras betydelse för olika sjukdomar. Nu är det upp till oss att initiera samarbeten och en kultur där vi utnyttjar dessa resurser fullt ut.

Vilken betydelse har forum som Bioscience 2015 på sikt?
– Jag är övertygad om att varje presentation av SciLifeLabs plattformar bidrar till att sänka tröskeln för akademi och industri att använda dem. Vid Bioscience 2015 syntes många yngre forskare i vimlet vilka ofta är de som först nosar upp och tar till sig nya modeller, så förhoppningsvis kan det påskynda en ökad användning av den infrastruktur vi förfogar över.

Får vi se ytterligare upplagor av Bioscience?
– Konferensen utgjorde det första samarrangemanget mellan SciLifeLab och Kemivärlden Biotech, men jag känner inte till vilka planer som finns för framtiden. Om det blir ytterligare årgångar skulle jag personligen gärna lyssna till internationella forskare som med framgång redan använt de metoder som presenteras.


Läs mer om Bioscience 2015
Besök Scilifelab.se
Läs mer om Mia Phillipsons forskning