Rekordstort intresse för mötesdag inom diagnostik och biomarkörer

2015-11-17

AIMday Diagnostics & Biomarkers äger rum i Uppsala 18 november. Inte mindre än 18 företag, från när och fjärran, har tagit chansen att skicka in frågor och problemställningar för att få diskutera dem med experter inom området vid Uppsala universitet. Ett fullspäckat program väntar såväl forskare som företag när 28 frågor i parallella spår ska belysas under effektiva former.

Det är andra gången UU Innovation arrangerar AIMday Diagnostics & Biomarkers i syfte att öka kunskapsutbyte och kontakter mellan företag och universitetets forskare inom detta händelserika forsknings- och utvecklingsområde. Årets mötesdag äger rum i Navet på BMC i Uppsala och arrangeras i samarbete med SciLifeLab och SweLife.

Intresset bland företag har minst sagt varit stort och mötesdagen har lockat en blandning av stora och små bolag, både regionala och internationella. Bland de 18 företag som kommer finns Astra Zeneca, Bayer Pharma AG, BioArctic Neuroscience, Bristol-Myers Squibb, cSens, Denator, Fiomi Diagnostics, GlaxoSmithKline, Kontigo Care, Novartis och Orexo. Totalt har företagen skickat in 28 frågor som kommer att diskuteras med forskare från Uppsala universitet, Stockholms universitet, Karolinska Institutet, KTH och Lunds universitet.

Cecilia Nilsson är samverkansledare vid UU Innovation och projektledare för AIMday Diagnostics & Biomarkers:

– Forskning kring diagnostik och biomarkörer är ett styrkeområde vid Uppsala universitet vilket förstås bidrar till det stora intresset. Här finns exempelvis mycket kunskap kopplat till onkologi, kardiovaskulära sjukdomar samt sjukdomar i det centrala nervsystemet. Samtidigt märker vi att också formatet på själva mötet lockar, där företagens frågor ligger till grund för dialogen med forskare. Det upplevs som unikt och attraktivt.

Uppsalaföretaget Orexo kommer att delta på AIMday för första gången.

– Vi medverkar på AIMday som en fantastisk möjlighet att interagera med forskare i Uppsala. Orexo utvecklar läkemedel för behandling av opioidberoende, och vi är nyfikna på den senaste forskningen angående genetiska biomarkörer inom beroendeområdet, säger Charlotta Liljebris, Director Portfolio Management and Business Development på Orexo.

För företagen har det varit en ganska lång väntan då de skickade in sina frågor redan till slutet av september. Tiden efter det har handlat om kompetensmatchning där forskare bjuds in att anmäla sig till de frågor de vill vara med att diskutera.

– Att matcha varje fråga med rätt kompetens är centralt för hela idén med AIMday så där behöver vi vara grundliga, vilket tar tid. Dessutom är det ju en utmaning med så många frågor eftersom det också handlar om forskarnas tillgänglighet, säger Cecilia Nilsson.

På AIMday diskuteras varje fråga i smågrupper under en timme. De 28 frågorna kommer att fördelas över hela dagen i fyra olika sessioner med sju parallella workshops i varje. Totalt kommer 90 forskare och företagsrepresentanter att medverka.

Varför bara en timme per fråga?

– AIMday ska vara ett effektivt format för kunskapsutbyte där man ska kunna lägga en timme och ändå få med sig något hem. Eftersom utgångspunkten för varje diskussion är en specifik fråga kommer man ofta långt på den tiden. Att grupperna dessutom är små och välmatchade bidrar också. Så man kan säga att AIMday fungerar som en språngbräda för fortsatt samverkan där vi på UU Innovation även kan hjälpa till i fortsatta kontakter och samarbeten, berättar Cecilia Nilsson.

Läs mer om AIMday Diagnostics och se vilka företag som anmält sig och vilka frågor de ställt: http://aimday.se/diagnostics-biomarkers-2015/

För mer information kontakta:
Cecilia Nilsson, UU Innovation
cecilia.nilsson@uuinnovation.uu.se
072-717 74 77