Framtidens entreprenörer språkteknologer

2015-11-11

Två forskare i språkteknologi som disputerat vid Uppsala universitet fick 10 november priset Framtidens entreprenör 2015.

Det nystartade företaget Optolexia fick 10 november pris som Framtidens entreprenör 2015. Priset delas ut till det företag som anses ha bäst förutsättningar att lyckas, valet sker av en jury bestående av olika investerare.

Företaget Optolexia har tagit fram en teknik för att tidigt upptäcka dyslexi genom att mäta ögonrörelser. Företaget är grundat av forskarna Gustaf Öqvist Seimyr och Mattias Nilsson Benfatto som båda har disputerat i språkteknologi vid Uppsala universitet. De är idag verksamma som forskare vid Bernadottelaboratoriet vid Karolinska institutet.

Priset Framtidens entreprenör delas ut av Svenska Dagbladet i samarbete med Carnegie.