Urbana utmaningar på agendan

2015-11-04

SACF – Swedish Academic Collaboration Forum – håller sin andra internationella konferens i Singapore.

En delegation från Uppsala universitet är just nu på plats i Singapore tillsammans med fem andra svenska universitet. Det är SACF – Swedish Academic Collaboration Forum – som håller sin andra internationella konferens, denna gång under temat ”Challenges within Urbanization”.

Konferensen är en del av en satsning från STINT (Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning) med målet att underlätta internationella forskningssamarbeten och marknadsföra Sverige och svenska universitet.

– Singapore är en knytpunkt i Asien med flera mycket bra universitet. Man pratar också engelska, vilket är en stor fördel för våra studenter som åker hit. Även forskningsmässigt ligger Singapore bra till, men här bygger ju samarbeten mer på kontakter mellan enskilda forskare, säger Leif Kirsebom, rektorsråd för internationalisering.

Han menar att seminariet är ett sätt att undersöka vilka förutsättningar som finns för samarbeten i regionen för att sedan förmedla kontakter och samarbetsmöjligheter till forskare i Uppsala.

– För att ett internationellt samarbete sedan ska komma till stånd krävs det att forskarna har samma eller liknande frågeställningar, kommer överens och känner sig trygga med varandra, och det kan inte vi styra.

Konferensen pågår mellan den 2-5 november och omfattar besök och forskningsseminarier på olika universitet i Singapore kring fyra olika teman: urbana system, material och grafen, åldrande samhällen och utmaningar för högre utbildning.

Konferensens andra dag inleddes med presentationer av universitet, forskningsstrategier och finansiärer i de båda länderna. Kamal Vaswani, generaldirektör för europafrågor vid det singaporianska utrikesdepartementet redogjorde för hur man i Singapore arbetar strategiskt med att främja utbildning och innovation.

– Vi är ett litet land utan egna naturtillgångar. De enda tillgångarna vi har är våra medborgare. Vi måste därför fråga oss var vi vill vara i framtiden och hur vi kommer dit. Vi har identifierat ett antal områden som vi vill satsa särskilt mycket på, vi ser bland annat stora utmaningar och behov av utveckling när det gäller stadsutveckling, utbildning och hur vi tar hand om vår åldrande befolkning.

Senare i veckan finns möjligheter att träffa samarbetspartners och lyssna på föreläsningar vid Nanyang Technlogical University (NTU) under temat ”The Future of Learning”. Vid NTU ordnas också en mässa med fokus på Sverige som utbytesland för singaporianska studenter där Uppsala universitet finns representerat.

Christer Gustafsson, professor i kulturvård vid konstvetenskapliga institutionen, ingår i Uppsala universitets delegation och är på plats för att utveckla sina forskningssamarbeten.

– Det har varit jättespännande att lyssna på dagens presentationer. Jag noterar att man är väldigt framåtriktade i Singapore och jobba strategiskt med forskning och utbildning i ett samhällsperspektiv.

Han menar att vi kan lära oss en hel del av Singapores sätt att jobba målfokuserat.

– De har ju nått så otroligt långt på kort tid. Titta bara på deras universitet som på drygt 20 år tagit sig till toppen av rankinglistorna. Det visar på vikten av att ha en tydlig idé och sedan jobba för att nå dit. Det kommer jag att ta med mig hem till min egen institution, säger han.


FAKTA
Swedish Academic Collaboration Forum (SACF)
SACF har som mål att utveckla och stärka befintliga forskningssamarbeten, skapa nya relationer och initiativ mellan forskare i Sverige och i andra delar av världen och öppna möjligheter för innovation och utveckling.

Samarbetet sker mellan sex svenska universitet (Uppsala universitet, KTH, Lunds universitet, Linköpings universitet och Chalmers) som tillsammans arrangerar seminarier i fem utvalda länder samt Sverige. Det första seminariet hölls i Sydkorea i april och nästa seminarium går av stapeln i Kina i november. Under nästa år hålls seminarier i Brasilien, Indonesien och Sverige.

Projektet finansieras av STINT samt de sex medverkande universiteten.
www.sacf.se