De sprider kunskap om våld mot kvinnor

2015-11-02

Klara Johansson, redaktör, och Annika Engström, webbkoordinator, jobbar med NCK:s kunskapsbank som startade 2010.

Kunskapsbanken på Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) fyller fem år och antalet användare ökar stadigt. Tanken är att mer kunskap ska förbättra stödet till våldsutsatta kvinnor.

– Vi vänder oss till yrkesverksamma, men också till journalister och till andra intresserade, säger webbkoordinatorn Annika Engström.

Hon har varit projektledare sedan Kunskapsbanken startades år 2010, som en del i NCK:s uppdrag att samla ochsprida kunskap om mäns våld mot kvinnor, våld i samkönade relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Har kommit till användning

Webbplatsen byggdes tillsammans med IT-stöd på Uppsala universitet och statistiken visar att den verkligen har kommit till användning. Under de fem åren har mer än 310 000 publikationer öppnats i fulltext. Sidorna där forskare presenterar sig själva och sina forskningsprojekt har visats över 260 000 gånger. 

Här finns lättläst information om nya forskningsresultat, metoder och arbetssätt men också ett kalendarium. I en databas samlas publikationer från 17 myndigheter, Sveriges kommuner och landsting (SKL) och länsstyrelserna. Databasen är också kopplad till bibliotekskatalogerna Swepub och Libris.

– Det händer mycket inom det här området och kunskapsbanken ger överblick. Innehållet bygger på bidrag från vårt nätverk av myndigheter och forskare men också på omvärldsbevakning, säger redaktören Klara Johansson.

Möjlighet till fördjupning

I Kunskapsbanken finns över 70 ämnesguider om till exempel rättsväsendets ansvar och våld i nära relationer. Tanken är att innehållet ska vara lättillgängligt men också ge möjlighet till fördjupning, med länkar till rapporter eller kontaktuppgifter till forskare.

– Det här är verkligen att arbeta med tredje uppgiften. Det viktiga för oss är att den ökade kunskapen leder till ett gott bemötande och bättre stöd för våldsutsatta kvinnor, säger Annika Engström.

Förra hösten utvecklades ett webbstöd för kommuner i samarbete med länsstyrelserna. Där ges mer praktisk information och exempel på hur olika kommunala verksamheter konkret arbetar mot våld. 

---

FAKTA: Uppdrag från regeringen

Nationellt centrum för kvinnofrid är ett kunskaps- och resurscentrum vid Uppsala universitet som arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor och utveckla metoder för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor. NCK:s kliniska enhet driver den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (020-50 50 50) för kvinnor som utsatts för våld, hot eller övergrepp.

Läs mer i Kunskapsbanken