Uppsalainkubator på femteplats i Europaranking

2015-10-28

Uppsala Innovation Centre har utsetts till Europas femte bästa företagsinkubator enligt UBI Global Benchmark 2015. UIC, som är nära kopplad till Uppsala universitet, jämfördes med 117 företagsinkubatorer med någon koppling till universitet fördelat på 28 europeiska länder.

Den europeiska rankningen offentliggjordes igår och UIC:s femteplacering innebär ett avancemang från förra årets rankning då UIC hamnade på sjätteplats.

– Det var många fler inkubatorer med från Europa i år, hela 117 stycken, så årets femteplacering krävde mycket mer än sjätteplaceringen förra året, säger Per Bengtsson, vd på Uppsala Innovation Centre.

Enligt UBI Global visar UIC bättre resultat än genomsnittet för Europas bästa företagsinkubatorer gällande inkubatorbolagens intäkter, attraherat investeringskapital till bolagen, antalet skapade arbetstillfällen samt antalet bolag som listats eller börsnoterats. UIC har också fler affärscoacher och affärscoachningstimmar i sina affärsutvecklingsprogram.

‒ Det här är mycket glädjande och det är ett fint kvitto på att tillväxtföretagen inom UIC skapar framgångar. Det visar också att UIC:s arbete för att stärka bolagens affärsutveckling och öppna upp viktiga nätverk står sig bra i en europeisk jämförelse. Bakom framgångarna står inte bara UIC utan också våra UIC-partner och innovationsstödssystemets aktörer i Uppsala och andra regioner där vi verkar, säger Per Bengtsson.

UU Innovation, Uppsala universitets enhet för stöd till nyttiggörande av forskning, är partner till UIC. Genom det nära samarbetet kan universitetets forskare och studenter erbjudas ett komplementärt stöd i det tidiga kommersialiseringsarbetet, där medverkan i UIC:s affärsutvecklingsprogram ofta pågår parallellt med UU Innovations affärs- och patentrådgivning.

Under 2014 medverkade 35 forskningsbaserade kommersialiseringsprojekt från Uppsala universitet i UICs tidiga affärsutvecklingsprogram. Siffror från 2014 visar också att av de totala antalet bolag i UIC:s program härstammar flest, motsvarande 37 procent, från universitet, däribland Uppsala universitet.

Den 25 november presenterar UBI Global rankningen av världens bästa företagsinkubatorer. UIC är den enda svenska företagsinkubatorn med universitetskoppling som gått vidare till världsrankingen. Förra året rankades UIC som världens 18:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling.

Se UIC:s pressmeddelande

 

OM UIC
UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 70 affärscoacher från näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling. Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt UU Holding. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun.