Forskare hjälper företag bli vassare genom sakernas internet

2015-10-21

Torsdagen den 22 oktober blir Ångströmlaboratoriet en mötesplats för företag och forskare inom sakernas internet och materialteknik

När saker blir uppkopplade och sammansatta med smart elektronik utvecklas de till smartare system som kan skapa helt nya tjänster och varor. Från Uppsala universitet koordineras det strategiska innovationsprogrammet IoT (Internet of Things) som ska stimulera företag och offentlig sektor att dra nytta av det heta IoT-området. På torsdag arrangeras AIMday IoT där företag får hjälp av universitetsforskare med kunskap och idéer om nya lösningar.

Sakernas internet (Eng. ”Internet of Things” – IoT), kan beskrivas som ett samlingsbegrepp för den utveckling som innebär att maskiner, fordon, gods, hushållsapparater, kläder och andra saker, förses med små inbyggda sensorer och datorer. Dessa kan uppfatta sin omvärld, kommunicera med den och på så sätt skapa ett situationsanpassat beteende och medverka till att skapa smarta, attraktiva och hjälpsamma miljöer, varor och tjänster.

Området är starkt expansivt, både inom forskning och företagande. Redan idag finns en rad tillämpningar inom den privata sfären och fler är under utveckling.

–Innovationspotentialen är stor för både svensk industri och offentlig sektor. Att realisera åtminstone en del av den potentialen är grunden för Vinnovas satsning på IoT som ett strategiskt innovationsprogram. Inom IoT Sverige arbetar vi framför allt för att öka samarbete: mellan företag, offentlig sektor och akademin, mellan olika företag och mellan olika branscher, säger Torbjörn Fängström, samverkansledare vid UU Innovation, tillika programchef för IoT Sverige.

Torsdagen den 22 oktober arrangeras AIMday IoT på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Det är ett samarbete mellan IoT Sverige och UU Innovation och syftet är att ge företag en möjlighet att få träffa forskare och diskutera sina specifika frågor om IoT med dem. På en AIMday matchas varje fråga med rätt forskarkompetens och diskuteras sedan i smågrupper under en timme.

– Sedan tidigare vet vi att AIMday är ett effektivt format för kunskapsutbyte och att generera idéer om olika lösningar på företagens utmaningar. Det är också en bra språngbräda för nya samarbeten, så det ligger helt i linje med vad IoT Sverige ska arbeta med, säger Torbjörn Fängström.

AIMday IoT har lockat både svenska och internationella företag och frågorna rör användning av IoT för såväl olika medicintekniska applikationer som byggteknik eller produktionsteknik

Ångströmlaboratoriet kommer under torsdagen även att besökas av 10-talet företag med materialrelaterade frågor och utmaningar som de kommer att få diskutera med ett drygt 40-tal av universitetets forskare. Parallellt med AIMday IoT arrangerar UU Innovation nämligen AIMday Materials. Men till skillnad från AIMday IoT, som det är premiär för i år, är det åttonde året för AIMday Materials.  

För mer information kontakta:
Torbjörn Fängström, tel: 070-167 93 90
torbjorn.fangstrom@uuinnovation.uu.se

Läs mer om AIMday: www.aimday.se
Läs mer om IoT Sverige: www.iotsweden.se