UU Innovation får högt betyg i utvärdering

2015-10-12

Pirkko Tamsen, chef vid UU Innovation

I Vinnovas första utvärdering av de svenska innovationskontoren får UU Innovation högt betyg. Det välutvecklade samarbetet med andra aktörer inom Uppsalas innovationssystem lyfts fram som en av framgångsfaktorerna.

Innovationskontoren, som idag är 12 till antalet, har till uppgift att öka nyttiggörandet av forskning. Uppsala universitet vara tidigt ute med att etablera ett innovationskontor, UU Innovation, som då redan fanns på plats när regeringen år 2009 beslutade att inrätta innovationskontor vid ett antal lärosäten. Genom regeringens satsning har därför UU Innovations verksamhet ytterligare kunnat utvecklas och stärkas.

Vinnova har nu på uppdrag av Utbildningsdepartementet genomfört en utvärdering av innovationskontorens prestationer. Denna utvärdering ligger sedan delvis till grund för hur Utbildningsdepartementet fördelar medel till innovationskontoren från och med 2016.

UU Innovation får betyg 4 av 5 i 2015-års utvärdering och bedöms ha gjort en väl god prestation med tydliga mål och goda resultat. Vidare lyfter bedömarna fram att UU Innovation samarbetar väl med andra aktörer, som exempelvis företagsinkubatorn UIC, samt att verksamheten har mycket goda och systematiska arbetssätt för kvalitetsutveckling och resultatuppföljning.

– Vi är mycket glada för detta goda betyg som är ett viktigt erkännande av vårt arbete, säger Pirkko Tamsen, chef för UU Innovation. En viktig styrka är vår modell att arbeta med ett brett stöd till nyttiggörande. Det handlar till stor del om att vi stöttar forskare och studenter från alla ämnesområden som vill utveckla sina idéer. Men det handlar även om att vi varit framgångsrika i att etablera nya metoder för att stödja innovationssamverkan. Ett exempel är att vi var tidigt ute med att skapa öppna innovationsmiljöer, som exempelvis Ångström Academy, som underlättar interaktion och samverkan mellan forskning, utbildning och små såväl som stora företag.

– Detta var ett glädjande besked säger prorektor Anders Malmberg. Det visar på styrkan i UU Innovations arbetssätt där också samarbetet med andra aktörer i Uppsalas innovationssystem är en viktig komponent. 

Utvärderingen pekar även på förbättringsmöjligheter i att nå fler forskningsmiljöer och att utveckla stödet till högskolorna i Dalarna och Gävle.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Pirkko Tamsen, chef UU Innovation
pirkko.tamsen@uuinnovation.uu.se
018-471 7039