Diet och fetma nästa tema för toppmötet Uppsala Health Summit

2015-10-10

En av världens stora hälsoutmaningar är den ökande förekomsten av övervikt och fetma orsakad av fel diet. Styrgruppen för Uppsala Health Summit har beslutat att nästa års Uppsala Health Summit ska fokusera på detta aktuella område.

Icke-smittsamma sjukdomar orsakade av felaktig kost och livsstil ökar lavinartat över världen, vilket uppmärksammas under World Obesity Day imorgon, den 11 oktober. Ett av FN:s nya utvecklingsmål är t ex att minska dödligheten från dessa sjukdomar med 30 procent fram till 2030. Enligt aktuella data (WHO) beräknas 13 procent av världens vuxna befolkning vara feta och 39 procent överviktiga.

Livsstilsfaktorer anses ligga bakom den största delen av ökningen av sjukdomar som diabetes, hjärtkärlsjukdom och vissa typer av cancer. I vissa delar av världen existerar fetma och undernäring sida vid sida i samhället, och utgör en dubbel börda på redan svårt belastade samhällen.

- Uppsala Health Summit 2016 kommer att fokusera på betydelsen av kosten, både som orsak till fetma och som grund för förändring för att uppnå de internationella målen, säger Anders Malmberg, prorektor vid Uppsala universitet och ordförande i styrgruppen.

Mötet planeras äga rum om ett år i anslutning till 2016 års World Obesity Day.

Fakta:

  • Fetma: BMI > 30
  • Övervikt: BMI 25-30
  • I Sverige beräknas 15.5% av män och 14.4% av kvinnor vara feta.