Uppsalainkubator får excellensstöd från Vinnova

2015-10-08

Den till Uppsala universitet nära kopplade företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre (UIC) får sex miljoner kronor årligen i fyra år från Vinnova. Finansieringen motsvarar maxnivån för den inkubatorfinansiering som Vinnova delar ut inom ramen för utlysningen Excellensstöd till inkubatorer.

Inkubatorfinansieringen ska bidra till att fler nya kunskapsintensiva tillväxtföretag utvecklas i Sverige. Totalt sett fördelas 55 miljoner kronor på 18 företagsinkubatorer per år. Finansieringen till UIC med sex miljoner kronor årligen över en fyraårsperiod motsvarar maxnivån för Vinnovas inkubatorfinansiering. Finansieringen kommer att användas till att driva verksamheten i Uppsala län och Södertälje kommun.

- Vi är mycket glada över detta bevis på att UICs arbete och resultat uppskattas och värdesätts av Vinnova. UIC får maxbeloppet från Vinnovas inkubatorfinansiering och det visar att de tror på fortsatta starka resultat från UIC och UIC-bolagen, säger Per Bengtsson, vd på UIC.

UIC är en av landets främsta företagsinkubatorer och har rankats som världens 18e bästa företagsinkubator med universitetskoppling enligt UIC Global 2014. UU Innovation, Uppsala universitets enhet för stöd till nyttiggörande av forskning, är sedan flera år partner till UIC. Genom det nära samarbetet kan universitetets forskare och studenter erbjudas ett komplementärt stöd i det tidiga kommersialiseringsarbetet, där medverkan i UIC:s affärsutvecklingsprogram ofta pågår parallellt med UU Innovations affärs- och patentrådgivning.

Under 2014 medverkade 35 forskningsbaserade kommersialiseringsprojekt från Uppsala universitet i UICs tidiga affärsutvecklingsprogram. Siffror från 2014 visar också att av de totala antalet bolag i UICs program härstammar flest, motsvarande 37 procent, från universitet, däribland Uppsala universitet.

Se Vinnovas pressmeddelande
Se UIC:s pressmeddelande

OM UIC
UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 70 affärscoacher från näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling. Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt UU Holding.