Fortbildning för ökat samarbete kring arbetsmarknad och utbildning

2015-09-25

Nästa vecka kommer 140 studie- och yrkesvägledare och arbetsförmedlare till universitetshuset för att delta i en fortbildningsdag. Syftet är att utveckla samarbetet mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare.

Plattformen Kompetensforum i Uppsala län har bjudit in arbetsförmedlare och studie- och yrkesvägledare till en gemensam fortbildning för att diskutera frågor kring arbetsmarknad och utbildning. Bakom Kompetensforum står Regionförbundet Uppsala län, Uppsala kommun, Östhammar kommun, Enköpings kommun, Samlad vägledning, Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Arbetsförmedlingen.

Deltagarna erbjuds fortbildning i regional arbetsmarknadskunskap för att få en adekvat och aktuell bild av arbetsmarknadsläget. De ger dem ökade chanser att medla effektivt mellan arbetssökande och arbetsgivare och/eller vägleda den enskilde till väl grundade val av studier och yrkesspår.

Fortbildningen består förutom av gemensamma branschdagar också av studiebesök till olika branscher och yrken i länet.

Måndagen den 28 september träffas deltagarna till en andra branschdag inom projektet. De får ett fullspäckat program under temat ”Olika vägar inom företag och myndigheter. Oväntade yrken, mångfalden av yrken och karriärmöjligheter” Föreläser gör representanter för bland annat Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, IKEA, Försäkringskassan, Polisen, Skatteverket, Mc Donalds och Nordea.

Läs mer om Kompetensforum i Uppsala län