UU Innovation får rådgivande grupp av toppklass

2015-09-17

Pirkko Tamsen, chef vid UU Innovation

Representanter från svenskt näringsliv, finansiärer och utländska universitet tar plats i den rådgivande grupp som UU Innovation har inrättat. Den ska bli en resurs för verksamhetens strategiska planering och utveckling. Den 29 september har gruppen sitt första möte i Uppsala.

I syfte att vara en resurs för verksamhetens strategiska planering, bredda kontaktnätet och bidra med omvärldskunskap har det bildats en rådgivande grupp för UU Innovation. Initiativet har tagits av Pirkko Tamsen, chef för UU Innovation. Gruppens ordförande är prorektor Anders Malmberg.

Följande medlemmar tar plats i den rådgivande gruppen:

  • Professor Elmer Sterken, Rektor, University of Groningen
  • Tobias Krantz, Chef för utbildning, forskning och innovation, Svenskt Näringsliv
  • Hans Enocson, Vd GE Nordic
  • Gunilla Nordlöf, Generaldirektör Tillväxtverket
  • Petra Einarsson, Vd Sandvik Materials Technology
  • Yvonne Näsström, Näringslivsdirektör, Uppsala kommun
  • Cengiz Tarhan, Vd UCL Business, London

– Jag är väldigt glad att just dessa personer tackat ja till att delta. Det har varit en uttalad målsättning att medlemmarna företräder en bredd av verksamheter i Sverige och utomlands och det tycker jag vi lyckats bra med, säger Pirkko Tamsen.

Gruppen kommer att sammanträda en gång per år och diskussionsämnena kommer att röra sig inom områdena internationalisering, kommersialisering, samverkan och vidareutveckling av UU Innovations verksamhet. Det första mötet, som sträcker sig från lunch till middag, äger rum den 29 september i Uppsala.

– Vid detta första möte kommer UU Innovations verksamhet och planer att presenteras, vartefter vi kommer att diskutera vägar till internationella kontakter och industriella partnerskap. Jag upplever att det finns ett stort intresse för vår verksamhet och dess vidareutveckling, säger Pirkko Tamsen.

Det första mötet kommer att avslutas med middag med rektor Eva Åkesson som värd.