Två medicinare får årets Hjärnäpple

2015-09-16

Hjärnäpplet, Uppsala universitets pris för framgångsrik kunskapsöverföring, tilldelas i år professorerna Lars Wallentin och Stefan James för deras insatser inom Uppsala Clinical Research.

- Den verksamhet som pristagarna utvecklat vid UCR är ett mycket bra exempel på nyttiggörande av forskning. Den gagnar vården och dess kvalitetsutveckling, och därmed patienterna, säger rektor Eva Åkesson.

Professorerna Lars Wallentin och Stefan James tilldelas gemensamt 2015 års Hjärnäpple.
Både Wallentin och James tillhör Uppsala universitets internationellt mest uppmärksammade forskare, och har samtidigt bidragit till framgångsrik kunskapsöverföring.

Lars Wallentin har varit den drivande kraften vid tillkomsten av Uppsala Clinical Research (UCR) 2001, ett samarbete mellan Uppsala universitet och Landstinget i Uppsala län, som utvecklats till en unik och internationellt ledande miljö. UCR hanterar ett 20-tal kvalitetsregister inom sjukvården, vilka möjliggör jämförande studier för att på ett effektivt sätt pröva nya behandlingsmetoder och praktiskt omsätta dessa i klinisk vård till gagn för både patienter och sjukvårdshuvudmän.

I metodutvecklingen runt dessa registerstudier har Stefan James spelat en central roll. Verksamheten drivs i nationell och internationell samverkan med universitet och landsting men också med näringsliv. Stor uppmärksamhet väckte nyligen en studie som visar hur man på ett elegant och innovativt sätt (Registry based Randomized Clinical Trials, RRCT) kan genomföra kliniska prövningar både billigare och snabbare än vad som tidigare är fallet.

- Förhoppningsvis kommer Hjärnäpplet att inspirera Lars Wallentin, Stefan James och övriga mycket kompetenta medarbetare till att ytterligare utveckla den förnämliga verksamheten vid UCR, säger Stellan Sandler, vicerektor för vetenskapsområdet medicin och farmaci.

Hjärnäpplet:
UU Innovation delar årligen ut Hjärnäpplet för framstående överföring av kunskap från akademin till ett företag eller annan extern organisation och som resulterat i innovation. Beslut fattas av rektor efter beredning av en priskommitté med interna och externa representanter. Priset delas ut vid professorsinstallationen i november.