Nominera till samverkanspriset!

2015-08-31

Nu är det dags att nominera en eller flera personer till samverkanspriset – ett pris som går till universitetsanställda som bidragit till samhällsnytta och långsiktiga relationer mellan universitet och omvärld. Sista nomineringsdag är 23 september.

Det ärRegionförbundet Uppsala läns som står bakom samverkanspriset, som vill stimulera god samverkan mellan universiteten och resten av länet. I år delas priset ut för andra gången.

Bedömningskriterierna är:

  • Samverkan ska tydligt bidra till samhällsnytta.
  • Samverkan ska bidra till långsiktiga relationer mellan akademi och omvärld.
  • Samverkan ska vara ömsesidig och bidra till dialog för kunskapsutbyte.
  • Samverkan ska avse såväl uppnådda som potentiella resultat

Priset kan ges till individer eller till grupper och man ser gärna att yngre personer nomineras.

Prissumman är på 25 000 kr till vardera Uppsala universitet och SLU.

Nominering
Både studenter och anställda vid Uppsala universitet och vid Sveriges lantbruksuniversitet samt personer utanför akademin kan nominera till länets samverkanspris.

Nomineringsförslag (max 2 sidor) ska innehålla följande uppgifter:

  • Namn på nominerad och institution
  • Beskrivning av samverkansinsatsen
  • Motivering till nomineringen
  • Namn på den som nominerar
  • Ev. bilagor som styrker nomineringen (max 3 sidor)


Nomineringen skickas till Regionförbundet Uppsala län, Box 1843, 751 48 Uppsala eller med e-post till info@regionuppsala.se. Ange diarienummer RFUL 2015/126 och ”Samverkanspris” som referens. Sista nomineringsdag är 23 september 2015.

Nomineringsunderlagen bereds av en grupp med representanter från Uppsala universitet, SLU och Regionförbundet. Beslut om pristagare fattas av regionförbundets ordförande i samråd med de båda universitetsrektorerna.

Priset delas ut i samband med förbundsfullmäktiges sammanträde i december 2015. Då får pristagarna även hålla en kortare föreläsning om sina insatser.  Pristagarna kommer även att uppmärksammas vid en akademisk högtid på respektive lärosäte.

Frågor besvaras av Katarina Lif Pikas, Regionförbundet Uppsala län, e-post: katarina.lif.pikas@regionuppsala.se