Uppsala universitet koordinerar projekt för kapacitetsuppbyggnad i Sydafrika

17 augusti 2015

I konkurrens med ett stort antal europeiska lärosäten har Uppsala universitet tilldelats koordineringsrollen i kapacitetsuppbyggnadsprojektet EMISHA i Sydafrika (Entrepreneurship, Modernization and Innovation in SoutH Africa).

EMISHA är ett kapacitetsuppbyggnadsprojekt inom Erasmus+ som fokuserar på att stimulera och underlätta nyttiggörande av kunskap för att skapa ömsesidigt värde för sydafrikanska universitet och samhället/industrin genom uppbyggnad av stöd för kommersialisering och samverkan. Projektet löper på två år och finansieras med EU-medel och har en budget på drygt 5 miljoner kronor. Andra europeiska lärosäten som deltar i projektet är University of Edinburgh i Skottland och Universidad de Valladolid i Spanien.

- Genom EMISHA stärks Uppsala universitets samarbete med de sydafrikanska universiteten ytterligare. Universitetet fortsätter även att utveckla samarbetet med University of Edinburgh och Universidad de Valladolid. Strukturell samverkan för att stimulera innovation både från universiteten till industrin och vice versa är nödvändig för att tackla framtidens utmaningar. Genom EMISHA får studenter och forskare tillgång till konkreta verktyg för samverkansmodeller med samhället/industrin, säger rektor Eva Åkesson.

För mer information om EMISHA, kontakta projektledare Oddný Sverrisdóttir:
oddny.sverrisdottir@uadm.uu.se och tel. 018-471 40 08.

Mer information om Erasmus+ programmet och kapacitetsuppbyggnad finns på Universitets- och högskolerådets hemsida.