Grön nätverksteknik för hållbar stadsutveckling

2015-06-11

Idag förses fler och fler apparater med sensorer som interagerar via nätet med produkter, miljöer, tjänster och inte minst människor. I ett nytt forskningsprojekt ska sensorteknik hjälpa till att skapa en hållbar stads- och transportplanering.

Datorer, mobiltelefoner och enheter för fjärranalys bildar allt större nätverk och möjliggör allt mer detaljerade, innovativa och effektiva interaktioner. I forskning kring trådlösa sensornätverk och mobila applikationer fokuserar man på att optimera kommunikation och kvaliteten på information från rådata.

Edith Ngai, forskare i datorteknik vid institutionen för informationsteknologi. och hennes forskargrupp har nyligen fått finansiering från Vinnova för projektet ”Green Internet of Things” i samarbete med Uppsala kommun, KTH, Ericsson, IBM och fyra andra affärspartners. Syftet är att förse Uppsala med en trådlös infrastruktur av sensorer som möjliggör experiment med tillämpningar och tjänster med hjälp av öppna miljödata för stads- och transportplanering.

- Det handlar om grön nätverksteknik för att utveckla Uppsala som en smart och hållbar stad, säger Edith Ngai.

Forskningsprojektet bygger på att sensorer placeras ut i stadsmiljön. Dessa levererar sedan valda milöparametrar för lagring och processning via molntjänster. I första hand kommer man att mäta partikelkocentration i luften. Men en rad andra faktorer som påverkar luftförhållandena kommer också att kunna mätas.

Forskningsprojektet kräver tvärvetenskapligt samarbete och inkluderar specialister inom områden som luftföroreningar, trafik och stadsplanering. Resultaten kan sedan ge underlag för avancerat beslutsfattande inom samhällsbyggnad och stadsutveckling.

Mer om projektet