Europa och Sydafrika i utbildningssamarbete inom innovation och entreprenörskap

2015-05-31

Innovation och entreprenörskap är en central del i stipendieprojektet INSPIRE som finansierar student- och forskarutbyten mellan åtta europeiska och tio sydafrikanska universitet. Uppsala universitet koordinerar projektet och den 3-4 juni kommer representanter från samtliga partneruniversitet till Uppsala för INSPIRE Innovation Meeting.

INSPIRE står för International Science Promoting Innovation and Entrepreneurship och är ett Erasmus Mundus Action 2-projekt som fokuserar på Sydafrika och finansieras med EU-medel. I projektet skall alla stipendiater som kommer från Sydafrika till Europa erbjudas utbildning i innovation och entreprenörskap, och UU Innovation leder den europeiska planeringen av det kursmomentet.

Den 3-4 juni kommer representanter från samtliga partneruniversitet i Sydafrika och Europa till Uppsala för att delta i INSPIRE Innovation Meeting. Då ska man tillsammans diskutera och finslipa planeringen av kursens innehåll.

– Totalt kommer över 20 personer från dessa partneruniversitet, så det kommer att bli ett spännande möte. Det är mycket som ska diskuteras men ambitionen är hög och vi har gjort ett gediget förarbete. Några av oss har träffats tidigare, men flera träffar vi för första gången. Mycket kan avhandlas på distans men det är värdefullt att mötas för att knyta starkare band, berättar Lars-Eric Larsson, biträdande chef på UU Innovation.

Kursen ska ges vid de europeiska universiteten under hösten då också stipendiaterna anländer. Sammanlagt inkluderar projektet närmare hundra personer, med en majoritet av sydafrikanska studenter och forskare som kommer till Europa. Förhoppningen är att även de sydafrikanska universiteten kommer att erbjuda de europeiska stipendiaterna något motsvarande. Till Uppsala universitet kommer totalt 13 personer med stipendier och det är en blandning av mastersstudenter, doktorander och post-docs samt även två personer på personalutbyte.

– Det här är ett spännande samverkansprojekt som vi har stora förhoppningar med. Ett viktigt syfte är att hjälpa stipendiaterna att vidga vyerna och bli inspirerade att använda sin kunskap till innovation och entreprenörskap, säger Lars-Eric Larsson.

Mer information om INSPIRE