Ny samverkanschef vid UU Innovation

2015-05-19

Jenny Nordquist

Jenny Nordquist blir ny samverkanschef vid UU Innovation. Den 19 maj 2015 tillträder hon sin nya tjänst och tar då också plats i UU Innovations ledningsgrupp.

Närmast kommer Jenny Nordquist från Vetenskapsrådet, VR. Där har hon arbetat i drygt åtta år och senast som chef för en stabsenhet med en central roll i generaldirektörens styrning av verksamheten. Åren på VR har bland annat gett henne ett brett nätverk inom forskningsfinansieringssfären i Sverige och Europa, och det tar hon nu med sig in i sin nya chefsroll.

– Det har varit mycket bra och lärorika år på VR, men nu var dags för en ny utmaning. Jag ser verkligen fram mot min nya tjänst. Det ska bli så spännande att nu få komma till en forskningsutförare igen, säger Jenny Nordquist och tillägger att sfären är ungefär densamma, men frågorna är nya, och perspektiv och fokus blir på nyttiggörande.

År 2002 disputerade Jenny Nordquist inom medicinsk farmakologi vid institutionen för neurovetenskap. Hon fortsatte sedan att forska några år vid Akademiska sjukhuset innan det bar av till VR i Stockholm. En fråga som intresserat Jenny Nordquist ända sedan doktorandtiden är hur akademisk forskning ska komma till nytta i samhället, och hon har själv erfarenhet av att som forskare samarbeta med företag.

– Vi behöver en bred grundforskning, men också system som gynnar nyttiggörande av forskningsresultat. UU Innovation erbjuder en spännande miljö med många mycket kompetenta medarbetare där man har utvecklat olika strukturer och ett brett kontaktnät för samverkan, säger Jenny Nordquist.

Hon trivs att arbeta som chef och tycker om strategiskt arbete.

– Jag gillar att jobba med människor och är intresserad av verksamhetsutveckling, där det behövs – det är viktigt. Det handlar mycket om hur man kan jobba smartare för att kunna erbjuda ett bättre och effektivare stöd, säger Jenny Nordquist.

Jenny Nordquist kommer hem i dubbel bemärkelse. I Uppsala har hon bott i snart 23 år och nu kommer hon även ha sitt arbete här. Att slippa pendlingen ser hon fram emot, även om det fanns fördelar med det också. Tågtiden kunde användas till arbete och cykelturen mellan stationen och villan i Norby gav bra vardagsmotion. Nu kanske hon får lite mer tid över för sådant som trädgårdsarbete och friluftsliv som hon också uppskattar.

– För mig har det alltid varit viktigt att ha ett stimulerande arbete. Att få vara med och påverka och driva utvecklingen framåt, och det känns som att förutsättningarna för det verkligen finns på UU Innovation, säger Jenny Nordquist.

På UU Innovation är man mycket glad över rekryteringen.

– Vi ser verkligen fram emot att få arbeta tillsammans med Jenny. Hennes kunskap och erfarenhet av forskningsfinansiering och andra centrala frågor som rör universitet- och högskolevärlden blir värdefull i det fortsatta arbetet med att utveckla vårt professionella stöd för utveckling av idéer och samarbeten vid universitetet, säger Pirkko Tamsen, chef för UU Innovation.

Om Uppsala universitet innovation (UU Innovation)
UU Innovation är Uppsala universitets innovationskontor. Vårt uppdrag är bidra till både universitetets och samhällets utveckling genom att stimulera och stödja effektivt nyttiggörande av forskningsbaserad kunskap genom kommersialisering och samverkan. Vi erbjuder forskare och studenter kvalificerad rådgivning och stöd för utveckling av idéer, samarbeten och kontakter. Årligen stöttar UU Innovation över 100 potentiella affärsidéer och bidrar till att nya samarbeten etableras med företag, offentlig sektor och civilsamhälle. På UU Innovation arbetar affärsrådgivare, samverkansledare och specialister inom immaterialrätt, med mångårig erfarenhet från både forskning, näringsliv och offentlig sektor. UU Innovation finns i Uppsala Science Park med närhet till Uppsala universitets olika campus.