Olli Kallioniemi ny direktör för SciLifeLab

2015-03-26

Styrelsen för Science for Life Laboratory (SciLifeLab) har utsett Professor Olli Kallioniemi till ny direktör från och med 1 juli 2015. Professor Kallioniemi kommer att vara i full tjänst från september 2015. Han kommer att presentera sin forskning på SciLifeLab Day 29 april i Aula Medica på Karolinska Institutet, Solna.

- Vi är väldigt glada att välkomna Olli Kallioniemi som SciLifeLabs nya direktör, säger styrelseordförande Göran Sandberg. Olli Kallioniemi har visat ledarskap, vetenskaplig excellens och vision, både som forskare och genom att få framgångarna inom molekylär medicin att komma till nytta för patienter.

Olli Kallioniemi efterträder Mathias Uhlén som har varit direktör för SciLifeLab sedan centret startade i Stockholm 2010 och även efter sammanslagningen med SciLifeLab i Uppsala till ett nationellt center 2013. Kerstin Lindblad-Toh, som är co-Director för SciLifeLab sedan sammanslagningen, kvarstår i den rollen.

- Den snabba etableringen av SciLifeLab som nationell infrastruktur för molekylära biovetenskaper med omkring 1 000 forskare har visat styrkan i samarbeten mellan svenska universitet, säger Mathias Uhlén. Jag är jätteglad att Olli Kallioniemi kommer att leda centret in i nästa fas.

Olli Kallioniemi blev 2007 den första direktören för Institute for Molecular Medicine Finland (FIMM) vid Helsingfors universitet och har sett institutet växa snabbt till en nationellt och internationellt välkänd organisation och den finska noden av Nordic EMBL Partnership for Molecular Medicine.

Efter att ha avlagt läkarexamen och doktorsexamen i medicin vid University of Tampere, Finland, fortsatte Olli Kallioniemi sin karriär vid UC San Francisco och National Human Genome Research Institute vid NIH, USA. Därefter grundade och utvecklade han gruppen Medical Biotechnology vid University of Turku tillsammans med VTT Technical Research Centre, Finland.

Hans forskning sträcker sig från cancerbiologi och translationell forskning till utveckling av storskaliga tekniker och dataanalys. Han är också en stark förespråkare av P4-medicin: Predictive, Preventive, Personalized and Participatory (predikitv, förebyggande, skräddarsydd och delaktig) sjukvård.

- Det ska bli väldigt spännande att axla rollen som direktör för SciLifeLab, säger Olli Kallioniemi. Jag ser fram emot att arbeta med centrets alla anställda, forskare och intressenter för att skapa nya möjligheter för forskning och teknologier. En bra grund har redan lagts för att ta SciLifeLab till den absoluta frontlinjen inom flera fält inom life science. Det finns också många möjligheter till samarbeten, både lokalt i Sverige och internationellt.

Olli Kallioniemi kommer ansluta till SciLifeLab som professor vid Karolinska Institutet och han kommer även att fortsätta som forskningsdirektör på deltid vid FIMM. SciLifeLab och FIMM vill också starta ett nära samarbete kring infrastrukturservice liksom gemensamma forskningsprogram för att skapa nya möjligheter för båda parter, deras värduniversitet och de bägge länderna.

Om SciLifeLab
SciLifeLab är ett nationellt center för molekylära biovetenskaper med fokus på forskning inom hälsa och miljö. Centret kombinerar ledande teknisk expertis med avancerat kunnande inom translationell medicin och molekylära biovetenskaper. SciLifeLab är en nationell resurs och ett samarbete mellan fyra universitet: Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms universitet och Uppsala universitet. SciLifeLab grundades 2010 och utsågs till nationellt center av regeringen 2013. Över 120 forskargupper är knutna till centret som ligger vid två noder i Stockholm och Uppsala.