Ökat intresse för innovationsstöd

2015-03-19

Läsbarhet i surfplattans tidevarv och hur internet kan hjälpa äldre att förebygga fallolyckor är exempel på samverkansprojekt som fått stöd av UU Innovation under det gångna året. Om universitetets innovationsstöd och forskarnas ökade intresse av kommersialiserings- och samverkansstöd kan du nu läsa om i UU Innovations och UU Holdings gemensamma årsberättelse för 2014.

Intresset av UU Innovations tjänster har ökat under 2014. Framförallt ses ett ökat intresse från forskare inom humaniora och samhällsvetenskap och även studenter. Sammanlagt hanterades 102 idéer, 70 kommersialiseringsprojekt varav 30 var nya för året, och 35 patentansökningar.

– Det har varit ett år med mycket aktivitet, där vi har varit måna om att vara synliga i forskarnas och studenternas vardagsmiljöer, besökt institutioner och medverkat i utbildningar. De som har fått stöd blir också goda ambassadörer för vår verksamhet, säger Pirkko Tamsen, chef för UU Innovation.

Även universitetets holdingbolag har haft en positiv utveckling under året och investerat i flera forskningsbaserade bolag.

– Vi investerade i fem nya bolag under 2014. Flera bolag har haft en positiv utveckling under året, exempelvis Sensidose, Airwatergreen, Ossdsign och Q-linea, säger Lars Jonsson, vd UU Holding AB och tillägger att de nu har ett femtiotal bolag i portföljen.

Utöver sin rådgivande och stödjande funktion är UU Innovation aktiva i arbetet i europeiska konsortier som fokuserar på innovation. Exempel är EU:s båda miljardsatsningar; EIT Health och EIT Raw Materials. Andra exempel är ENABLE och DRIVE-AB som på olika sätt handlar om att bekämpa den ökande antibiotikaresistensen och bristen på nya antibiotika.

– Vi är stolta att tillsammans med universitetets forskare arbeta med dessa globala utmaningar, säger Pirkko Tamsen.

UU Innovation arbetar också aktivt med att skapa mötesplatser mellan forskare och organisationer utanför akademin. AIMday är ett exempel. Sammanlagt hölls fem AIMday vid universitetet. Två var nya för året: funktionshinder och ICT. Konceptet exporterades också till Storbritannien, där University of Edinburgh ordnade två AIMday. Nelson Mandela University Metropolitan University i Sydafrika arrangerar sin första AIMday i mars 2015.

Även en ny samverkansplattform inom besöksnäring, kulturarv och innovation har etablerats med många intressenter från såväl universitetet som kommuner, destinationsbolag och näringsliv. Ytterligare initiativ för att främja samarbete mellan akademi och omgivande samhälle var det nyetablerade finansieringsstödet, VFS (Verifiering för samverkan).

– Att stödja nyttiggörande och innovation vid ett brett universitet innebär en spännvidd av idéer, projekt och initiativ. Det är det som gör det så spännande att jobba i den här typen av verksamhet, säger Pirkko Tamsen.

Läs årsberättelsen i sin helhet:

http://issuu.com/uuinnovation/docs/uppsala_universitet_innovation_och_

Om UU Innovation
UU Innovation är en mötesplats för idéer, kunskap och samverkan. Uppdraget är att verka för ett effektivt nyttiggörande av akademisk kunskap för att skapa ömsesidigt värde för universitetet och samhälle. UU Innovation stöttar forskare och studenter med att utveckla sina idéer genom kommersialisering eller i samverkan med befintliga organisationer. Hos oss arbetar affärsrådgivare, samverkansledare och specialister inom IP med mångårig erfarenhet från både forskning, näringsliv, offentlig och ideell sektor. Läs mer om UU Innovation

Om UU Holding AB
UU Holding är Uppsala universitets holdingbolag. Uppdraget är att vara en tidig investerare och därmed stödja den kommersiella utvecklingen av kunskap och idéer vid Uppsala universitet. Genom UU Holding kan universitetet bidra till licensiering av ny teknologi och till att etablera nya forskningsbaserade företag. Läs mer om UU Holding