EIT Health är online i Uppsala

2015-03-16

Nu har Uppsala universitets verksamhet inom EIT Health sin egen webbplats. På uu.se/eithealth får du fortlöpande information om EUs miljardsatsning på att ta sig an Europas hälsorelaterade utmaningar.

Måndag 16 mars gick Uppsala universitet verksamhet inom EIT Healths online på www.uu.se/eithealth. Här presenteras aktuell och översiktlig information om EIT Health och Uppsala universitets arbete inom den av EU finansierade mångmiljardsatsningen på att ta sig an de hälsorelaterade och demografiska utmaningar Europa står inför.
– Vårt syfte med webbplatsen är att, ur ett i första hand regionalt perspektiv, via nyheter, nyhetsbrev och presentationsmaterial erbjuda det senaste om utvecklingen inom EIT Health, säger Krister Halldin, administration manager för EIT Health vid Uppsala universitet.

EIT Health skapar just nu en hållbar struktur, vilket vid Uppsala universitet innebär en virtuell organisation tillsammans med bland andra Thermo Fisher, Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län. Stor kraft ägnas åt att omsätta forskning i nytta, och redan under 2015 efterlyser EIT Health-organisationen vid Uppsala universitet kontakt med forskare som har pågående internationella samarbeten med partners inom EIT Health och som önskar medel för fortsatt utveckling och nyttiggörande.
– För att utveckla en idé behöver projektet omfatta två europeiska noder, rymma forskning, utbildning, industri och gärna vara av intresse för offentlig sektor, ha medfinansiering, samt påvisa ett mervärde som bara uppstår inom ramarna för EIT Health. Inför nästa års utlysningar ska vi däremot ha både tid och resurser att ge headstart-finansiering till projekt i mindre skala och på regional nivå, säger Mats Larhed, EIT Health-koordinator vid Uppsala universitet.

Ytterligare information om EIT Health finns på Facebook and Twitter. Frågor och synpunkter kan mailas till eithealth@uadm.uu.se.
 

Fakta: EIT Health

  • EIT Health är ett Knowledge and Innovation Community-konsortium med 140 partners i 14 EU-länder som med stöd av EU-medel tar sig an de hälsorelaterade och demografiska utmaningar Europa står inför.

  • Konsortiet förenar akademi, industri och offentlig sektor i främjandet av entreprenörskap och innovationer som kan utveckla hälsosystemen i EU:s medlemsländer.

  • Uppsala universitet ingår i en skandinavisk nod tillsammans med bland andra KI, KTH, Landstinget i Uppsala län, Thermo Fisher och Uppsala kommun.

  • Besök www.uu.se/eithealth