SciLife Innovation samlar forskare och företag

2015-03-12

Den 24 mars samlas de forskare och företag som är del av SciLife Innovation för att berätta om sina projekt och sina erfarenheter runt samarbetet. Hittills har sju samarbetsprojekt startat och de engagerar forskare från Uppsala universitet, Karolinska Institutet och KTH.

Mötet erbjuder goda möjligheter till erfarenhetsutbyte och kontaktskapande mellan forskare och företag som driver projekt inom ramen för SciLife Innovation samt övriga inbjudna med ett intresse av samverkan mellan SciLifeLab och industrin.

Om SciLife Innovation
SciLife Innovation är ett projekt som syftar till att initiera och stödja samarbeten mellan företag och SciLifeLab. Det startades som ett samarbete mellan UU Innovation och Innovationskontoret på Karolinska Institutet med syfte att utveckla verk­tyg för samverkan mellan akademi och industri. Projektet, som stöds av Vinnova, har hittills resulterat i sju samarbetsprojekt där forskare från Uppsala och Stockholm samarbetar med företag i Sverige. Arbete pågår för att utveckla projektet till nationell nivå.