Vetenskapsfestivalen SciFest: Teknologi för liv och hälsa

2015-03-09

Uppsala universitet bjuder in till vetenskapsfestival 19-21 mars.

Vilken roll spelar ditt genetiska arv för din hälsa? Hur kan man reparera en kropp med konstgjorda material? Och vilka är likheterna mellan människor och robotar? Svar ges på årets upplaga av vetenskapsfestivalen SciFest på Fyrishov i Uppsala. Temat den 19-21 mars är livet och den senaste teknologin med fokus på livsvetenskaper, materialforskning och ljusbaserad teknologi.

Dagens genetiska forskning kommer att förändra livsvillkoren på jorden inom många områden. Förutom förståelse och behandling av sjukdomar kan utvecklingen av genmodifierade organismer bidra till bland annat bakterieresistens och ökad matproduktion. Om detta berättar forskare från SLU på SciFests scen lördag 21:a mars då allmänheten välkomnas. Dessutom hålls många aktiviteter där besökaren får studera sina egna celler i mikroskop, plocka ut DNA från både sig själv och från frukt, samt testa genmodifiering med hjälp av LEGO.

I år står teknologins betydelse för liv och hälsa i fokus, men målet med vetenskapsfestivalen är att kunna visa upp ett brett spektrum av aktiviteter inom naturvetenskap och teknik. Förhoppningen är att sprida kunskap och öka intresset för ämnena bland framförallt unga. För att så många skolelever som möjligt ska kunna komma har SciFest utökats med en skoldag. Torsdag 19:e och fredag 20:e mars är vikta för inbokade klasser från gymnasiet, mellan- och högstadiet i Uppland. I vetenskapscaféet SciCafé får elever träffa forskare som Hans Bernhoff, professor i elektricitetslära vid institutionen för teknikvetenskaper på Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet.

-Jag kommer att berätta om behovet av förnybar energi i Sverige och vilka krav som ställs på den. Att jag är med handlar främst om att jag vill intressera ungdomar för teknik och ingenjörskap. Vi behöver fler som vill läsa dessa utbildningar, och naturvetenskap överhuvudtaget.

Vetenskapsområdet för naturvetenskap och teknik vid Uppsala universitet är en av SciFests arrangörer och har en mängd studenter, doktorander och forskare på plats. Hanna Ellis är doktorand i fysikalisk kemi på Ångströmlaboratoriet och deltar i SciFest för 3:e året i rad.

-Jag och några andra doktorander ska ha en workshop där vi gör solceller av blåbär. Sen ska vi för första gången hålla några av våra pass på finska med hjälp av några finsktalande post-doktorer här på kemin. Dessutom kommer en av våra duktiga internationella doktorander, Jinbao Zhang från Kina, att hålla en workshop om solceller på engelska.

För att göra SciFest till en mötesplats för så många grupper i samhället som möjligt sprids i år information om festivalen på flera språk. Den första omgången programblad på finska, persiska, polska och somaliska kommer att delas ut i Gränby köpcentrum och i Stenhagens centrum lördagen den 14 mars kl.10-15. Syftet är att visa att vetenskap är till för alla i samhället, säger projektledare Tobias Blom.

– Att kunna ta del av forskningen och dess konsekvenser för samhället är en grundläggande rättighet för alla. Där hoppas vi att SciFest kan vara en mötesplats.

Öppettider SciFest den 21 mars: Fyrishovs multihallar, Idrottsgatan 2, Uppsala, kl.09.00 – 16.00

Läs mer om SciFest

Facebook.com/SciFestUppsala

Twitter: @SciFestUppsala

Kontakt:
Projektledare Tobias Blom, tobias.blom@uadm.uu.se, 018-471 62 11, 070-167 94 73