Avknoppningsbolag utvalt att ingå i stort EU-finansierat forsknings- och innovationsnätverk

2015-02-25

Gradientech, den svenska leverantören av innovativa mikrofluidiklösningar inom bioteknik, är den enda skandinaviska partnern i det stora EU-finansierade forsknings- och innovationsnätverket med fokus på cellmigration, InCeM.

Nätverket lanserades i januari och finansieras av EU i fyra år. Det koordineras från Universitetssjukhuset i tyska Aachen och innefattar 11 partners från universitet, forskningsinstitut och företag i sex europeiska länder samt Israel. Gradientech är den enda skandinaviska partnern och ett av de tre företag som ingår i nätverket.  Att vara en del av InCeM innebär för Gradientech en rejäl förstärkning av företagets forskning och utveckling genom en industridoktorand i samarbete med Institutionen för medicinsk cellbiologi vid Uppsala universitet. Inom ramen för InCeM finansieras totalt 15 doktorandtjänster i samverkan mellan akademi, forskningsinstitut och företag.

Gradientech är ett avknoppningsföretag från Uppsala universitet och ett av UU Holdings portföljbolag.