Uppsalaforskare på plats på AAAS meeting

2015-02-11

Mellan den 12 och 16 februari äger världens största vetenskapskonferens, AAAS meeting, rum i San Jose, USA. Forskare från Uppsala universitet finns på plats och håller symposier om antibiotikaresistens som uppstår i naturen och om smärta som kan visualiseras med imaging-tekniker.

AAAS Annual meeting arrangeras av The American Association for the Advancement of Science som bland annat ger ut den vetenskapliga tidskriften Science. Konferensen har som mål att föra samman forskare med beslutsfattare, vetenskapsjournalister och allmänheten. Föredragshållarna vid konferensen väljs ut med hjälp av ett peer-review förfarande.

Konferensen arrangerades för första gången 1848 och konferensen har haft så många som 11 000 deltagare.

I ett symposium kommer Uppsalaforskaren Torsten Gordh, professor vid institutionen för kirurgiska vetenskaper, att presentera resultat från studier där han i samarbete med forskare vid PET-centrum, Akademiska sjukhuset, lyckats fånga smärtreaktioner på bild med hjälp av en PET-kamera hos patienter med långvarig smärta.

Diarmaid Hughes, professor vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, och Anna Zorzet, ReAct (Action on Antibiotic Resistance) kommer i ett annat symposium att presentera forskning som bland annat visar hur antibiotika efter användning hamnar ute i naturen. Där leder den, även i små koncentrationer, till bakterieresistens. De adresserar även problemen som resistens skapar i vårt allt mer globala samhälle och behovet av internationella policys för att undvika att bakterier blir resistenta även mot antibiotika som utvecklas i framtiden.

Se hela programmet för AAAS 2015.