Henry Ohlsson ny vice riksbankschef

2014-12-19

Riksbanksfullmäktige beslutade idag att utse Uppsalaprofessorn Henry Ohlsson till ny ledamot i Riksbankens direktion. Han efterträder Karolina Ekholm som nu är statssekreterare på finansdepartementet.

I en gemensam kommentar säger riksbanksfullmäktiges ordförande Susanne Eberstein och vice ordförande Michael Lundholm:

-    Vi är mycket nöjda med att kunna presentera ännu en högt kvalificerad person till Riksbankens direktion. Fullmäktige står enhälligt bakom denna utnämning.

Henry Ohlsson är professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet och ledamot i konsistoriet, universitetets styrelse. Han sitter även i Arbetsförmedlingens styrelse och är ordförande i Industrins ekonomiska råd, uppdrag han nu lämnar. Henry Ohlsson forskning rör frågor med anknytning till arbetsmarknad, lönebildning och skatter, vilket uppges vara områden som kompletterar den övriga direktionen på ett bra sätt.

- Det blir en annorlunda vardag och en mer offentlig roll  där varje uttalande blir viktigt. Det är förstås en skillnad mot forskarrollen. Men jag har haft en rad uppdrag vid sidan av akademin under många år och det har nog haft väsentlig betydelse för det här erbjudandet, säger han.

Henry Ohlsson utses för en mandatperiod på sex år. Han tillträder sin tjänst den 12 januari. Han kommer även fortsättningsvis att ha vissa rena forskningskontakter vid Uppsala universitet, via affiliering.

Läs mer på Riksbankens webbplats.