Mångmiljardssatsning på innovation för hållbar materialanvändning

2014-12-10

EIT har valt konsortiet “RawMatTERS”, med över 100 ledande partners inom industri, forskning och akademi från 22 länder i Europa, till en ny Knowledge and Innovation Community (KIC). Konsortiets kordinator professor Jens Gutzmer vid Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf i Tyskland, gläds åt beslutet.

-    Detta innebär en unik möjlighet för den europeiska råmaterialsektorn. Jag är säker på att alla partners kommer att bidra till att stimulera innovation och excellens över hela Europa, säger han.

Konsortiet har en stor bredd över materialområdet och anses vara det starkaste partnerskap någonsin inom sektorn. Det syftar till att stärka innovation genom att introducera nya lösningar, produkter och tjänster för hållbar exploatering, utvinning, process, återvinning och utveckling av ersättningsmaterial. KIC:en ska även attrahera unga människor genom att utveckal master- och forskarutbildningar i nära samverkan med partner av värdsklass från akademi, forskning och industri.

Området som omfattas av satsningen gäller materialflöden brett. Det handlar om flöden av material i samhället, från ursprunglig utvinning från naturen till återvinning och nya alternativa lösningar (billigare eller miljövänligare material) och internationell handel.
 
Det är en omfattande verksamhet inom Uppsala universitet som kan dra nytta av samarbetet, bland annat materialforskare vid Ångströmlaboratoriet och geovetare vid institutionen för geovetenskaper, men också innovationsforskare, jurister och samhällsforskare mfl kommer att kunna söka finansiering för projekt.

-    Det är väldigt stort att ingå i denna satsning. Det som haft betydelse är att vi har forskning av världsklass inom t.ex. geovetenskap och  materialvetenskap och gedigen innovationserfarenhet med väl etablerade industrikontakter, säger Roland Roberts, som samordnat Uppsaladelen av ansökan.

-    Idag använder Europa 20 procent av jordens primära metaller, men producerar betydligt mindre. I en mobiltelefon används till exempel dussintals olika grundämnen, varav ett antal sällsynta jordartsmetaller. Många grundämnen måste importeras till Europa, inte minst från Kina.

KIC:en väntas omvandla investeringen till konkret ekonomisk och social nytta, t ex genom nya företag och produkter, ökat risktagande och entreprenörer som bidrar till en ekonomiskt hållbar tillväxt. Detta leder i sin tur till att öka Europas konkurrenskraft inom sektorn och generera nya kvalificerade jobb.
 
Huvudkontoret kommer att finnas i Berlin med sex noder i Luleå, Wroclaw, Espoo, Leuven, Metz och Rom. Den administrativa delen för noden som Uppsala universitet ingår i, kommer att ligga i Luleå.