Uppsala universitet med i mångmiljardsatsning på innovationer för framtidens hälsa

2014-12-22

European Institute for Innovation and Technology (EIT) har utsett EIT Health till Knowledge and Innovation Community (KIC) för området ”Innovationer för Hälsosamt liv och aktivt åldrande”. EIT Health får nu upp till 700 miljoner euro fram till 2020. I konsortiet ingår flera tunga svenska och danska institutioner.

En KIC är ett konsortium av industri, akademi och publika institutioner som tillsammans tacklar stora samhälleliga utmaningar genom att stimulera nyttiggörande av vetenskapliga upptäckter.

I den skandinaviska noden av EIT Health ingår Uppsala universitet, Kungliga Tekniska Högskolan, Uppsala universitet och Köpenhams universitet. Övriga skandinaviska partners är NovoNordisk, ThermoFisher Scientific, Stockholms Stad, LEO Pharma och RI.SE. Övriga noder inom Innolife finns i Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Spanien och Benelux-länderna. Satsningen från EIT beräknas tillsammans för de olika noderna uppgå till100 miljoner euro per år under sju år.

Inom ramen för Horizon 2020 har EU-kommissionen avsatt 3,9 miljarder euro till satsningar som omsätter forskning i innovativa produkter, som samtidigt tar sig an de stora samhällsutmaningarna och leder till affärsmöjligheter. Pengarna fördelas av EU-organet European Institute for Innovation and Technology (EIT) som har uppdraget att utlysa och utvärdera ansökningar om att få starta KIC:er (Knowledge and Innovation Community). EIT Health har valts i konkurrens med fyra andra europeiska konsortier.

– Det är ett fantastiskt bra besked vi fått idag, säger Magnus Persson som är director för den skandinaviska noden av EIT Health. Sverige och Danmark har en stark innovationskraft och här finns enastående möjligheter till framgångsrik forskning. EIT Health ska medverka till att skapa förbättrat omhändertagande, prevention, diagnostik och behandling av åldrandets tillstånd. Det här är en unik möjlighet att bidra och därför går vi nu in i det europeiska konsortiet där all kompetens för en avancerad innovation och utveckling finns samlad.

För att på ett effektivt sätt kunna utveckla produkter, tjänster och system krävs både stora patientvolymer och avancerade teknologiska resurser. Många länder, inklusive Sverige, är beroende av samverkan med internationella utvecklingskonsortier för att klara detta.
EIT Health kommer att fokusera på utbildningar inom entreprenörskap och genomförande av innovationsprojekt. Detta innefattar både stora projekt med många tongivande organisationer men även mindre projekt såsom stöd för start-up bolag. Flera av dessa projekt är redan i startfas och har ett starkt fokus på utveckling av nya produkter och tjänster som avser att underlätta för äldre att aktivt delta i samhället och förebygga åldrandets sjukdomar.

Forskare vid vetenskapsområdena för medicin och farmaci samt teknik och naturvetenskap har under professor Mats Larheds ledning lett Uppsaladelen av ansökan, i samarbete med UU Innovation.