Uppsala universitet med när EU storsatsar på hälsa och material

2014-12-10

Det blev full pott för Uppsala universitet när European Institute for Innovation and Technoloy, EIT, beslutade vilka konsortier som valts ut för två nya miljardssatsningar, så kallade KICar – denna gång inom områdena hälsa och material. Universitetet ingår i båda de vinnande ansökningarna.

-    En mycket stor framgång, konstaterar professorerna Mats Larhed, Håkan Engqvist och Roland Roberts, som samordnat universitetets del i arbetet.

Sedan tre år finns Europeiska KICs (Knowledge and Innovation Communities) inom fälten klimat, hållbar energi och ICT. Uppsala universitet ingår tillsammans med KTH i den om energi, KIC InnoEnergy. Nu har the European Institute of Innovation and Technology (EIT) utsett två nya konsortier som ska fokusera på innovation inom områdena hälsa och material.

Nu finns alltså Uppsala universitet med även i de två nya KICarna.

Ny KIC för ”Innovationer för Hälsosamt liv och aktivt åldrande" är EIT Health. I konsortiet 52 partner inom industri, forskning och akademi från hela Europa.

Inom området material har man valt EIT RawMatTERS, med över 100 ledande partners inom industri, forskning och akademi från 22 länder i Europa.

Läs mer om EIT Health.

Läs mer om EIT RawMatTERS.

Läs mer i EIT:s pressmeddelande.