Fortsatt arbete med att korta vägen för nyanlända akademiker

2014-11-28

Korta vägen är ett utbildningssamarbete mellan olika aktörer i Uppsalaregionen. Syftet är att ge nyanlända akademiker chansen till en snabb karriärstart inom sitt kompetensområde. I projektet ingår bland annat ingenjörer, ekonomer och jurister samt kompetenser inom life science.

Korta vägen är en nationell satsning som syftar till att tillvarata nyanländas kompetens.  I projektet samarbetar Uppsala universitet och Academicum AB med Arbetsförmedlingen som uppdragsgivare.

Projektet erbjuder deltagarna en kombination av åtgärder för snabbare infasning, bland annat tematisk undervisning i svenska där generella områden som om arbetsliv, organisation, kultur och svensk förvaltning varvas med mer specifika ämnen som projektledning, ekonomi och retorik. I den 26 veckor långa utbildningen ingår även studievägledning, arbetsplatsförlagd utbildning på företag och myndigheter i Mälardalen samt yrkescoachning. Alla deltagare får en handledare som fungerar som mentor och en ingång till den lokala arbetsmarknaden.

Projektet Korta vägen startades 2012 och nu har Uppsala universitetet och Academicum från 1 januari 2015 fått förlängt förtroende att i upp till fyra år på Arbetsförmedlingens uppdrag driva projektet vidare i Uppsala och Västerås.

- Det känns mycket roligt att Arbetsförmedlingen åter väljer att ge förtroendet till Uppsala universitet att i samverkan med Academicum leverera denna tjänst, säger Mathias Blob, samverkansstrateg vid Uppsala universitets avdelning för uppdragsutbildning.

- Universitetet är en central aktör i både den regionala, nationella och internationella kompetensförsörjningen och att genom detta projekt kunna bidra till att fler människor får möjlighet att använda sin kompetens till nytta för Sverige känns både angeläget och bra.