Mikroteknik för rymden

2014-10-09

– Vi räknar med att marknaden för små satelliter växer, säger Kjell Bohlin (till vänster). Här med kollegan Henrik Brenning.

ÅAC Microtec är ett av Uppsalas rymdföretag med koppling till forskning vid Uppsala universitet. De tillverkar datorer och kraftförsörjning till satelliter, och har kunder över hela världen. Nu ska de även vara med och bygga en serie svenska satelliter.

Rymden ställer väldigt speciella – och hårda – krav. Komponenterna måste vara extremt driftsäkra, eftersom det inte går att skicka en tekniker om något fallerar. Systemen måste också vara extremt robusta för att fungera i den extrema miljön.

ÅAC:s specialkompetens är mikrotekniken.

– Att vi kan gör dessa komponenter väldigt små är det som öppnat marknaden för ossVi arbetar även med andra för att göra deras komponenter mindre. Så vårt kunnande inom mikrotekniken har varit en nyckel för oss för att nå ut till andra marknader, säger Kjell Bohlin, operativ chef på ÅAC.

Ett av projekten ÅAC Microtec arbetar på är ett uppdrag från svenska Rymdstyrelsen som går ut på att ta fram prototyp för en innovativ ny svensk satellit, som går under namnet InnoSat.

– Tanken är att det på grundkonceptet ska gå att bygga flera olika typer av satelliter, som ska vara anpassade för en rad olika uppdrag. I ett första steg ser det ut att bli kanske tre satelliter men det kan bli fler.

Satelliterna kommer att bli förhållandevis små. I standardutförandet siktar Rymdstyrelsen på en vikt på runt 50 kilo och dimensionerna 50x50x50 cm, vilket passar ÅAC:s spetskompetens inom mikroteknik utmärkt.

ÅAC driver projektet tillsammans med OHB Sweden – den del av svenska Rymdbolaget som byggde satelliter och som 2011 såldes till det tyska rymdteknikföretaget OHB.

– På sikt så vill vi bli en så kallad satellitintegratör. Det är de som har huvudansvaret för en satellit och koordinerar alla underleverantörer, säger Kjell Bohlin.

Företaget är inblandat i fler satellitprojekt. De ska leverera en kraftkomponent till den europeiska rymdorganisationen ESA och de samarbetar även med den japanska rymdorganisationen JAXA. De tittar också på möjligheterna för satelliter på marknaderna Indien och Brasilien, även om ESA där kommer att fortsätta vara en stor samarbetspartner.

Det stora området för ÅAC Microtec idag är omborddatorer och kraftförsörjning för satelliter Komponenterna till omborddatorerna väljs bland vanliga kommersiella komponenter. ÅAC sätter ihop komponenterna, och programmerar den färdiga datorn.

– Det är programmeringskompetensen som är den viktiga, säger Kjell Bohlin.

Att bygga bra kraftkomponenter är ett högteknologiskt pusselarbete. Satellitens strömförsörjning levererar en spänning, men alla delsystemen har ofta helt olika krav på drivspänning, som dessutom måste vara extremt exakt och stabil.

Fokus för ÅAC är små satelliter.

– Vi räknar med att marknaden för små satelliter växer, säger Kjell Bohlin. Vi kan redan se det i USA. Det är en följd av den allmänna kommersialiseringen av rymdtekniken. Exempelvis har ju företaget SpaceX tagit över en del av förrådstransporterna till den internationella rymdstationen ISS.

Företaget grundades 2005, och hette ursprungligen Ångström Aerospace Corporation, ÅAC. Det var en avknoppning från forskningsavdelningen Ångström Rymdtekniskt Centrum, eller ÅSTC, Ångström Space Technology Centre. ÅAC var en pionjär inom forskning på mikro-elektromekaniska system.

– Vi samarbetar fortfarande mycket med universitetet. Vi har samarbetsprojekt med universitetet, och hyr in oss på ett labb på Ångström, där vi gör vårt arbete med miniatyriseringar.

Idag jobbar knappt ett trettiotal medarbetare på ÅAC Microtec.

– Men vi söker ständigt folk, säger Kjell Bohlin. Det är i första hand mjukvaruutvecklare, projektledare och elektronikutvecklare. Så vi fortsätter expandera, säger han och ler.

Kim Bergström