Seminarium: Medberoende – en riskabel anpassning

2014-09-30

SVT:s uppmärksammade Djävulsdansen placerar just nu med¬beroende i fokus för ett nationellt samtal. Tisdagen den 7 oktober samlar U-FOLD vid Uppsala universitet programledare, beslutsfattaren, forskare och andra berörda till ett seminarium om medberoende.

Medberoende är ett tillstånd som kan drabba den som lever med en missbrukare. Många anpassar beteende och personlighet i ambitionen att hjälpa. Vi vet också att Sveriges över en miljon anhöriga – barn och vuxna – ofta utsätts för både stor och svår påverkan. Kommunerna är skyldiga att ge dessa anhörigstöd, men i rapporter beskrivs stödet återkommande som bristfälligt.

Seminariet belyser den medberoendes verklighet ur både vuxnas och barns perspektiv. Individers och organisationers arbete och engagemang beskrivs och en diskussion förs om hur de anhörigas behov bäst kan bemötas.

Seminariet ”Medberoende – en riskabel anpassning?” gästas bland annat av Ann Söderlund och Sanna Lundell som står bakom SVT:s mycket uppmärksammade serie Djävulsdansen. I programmet återfinns även Trygga barnens generaldirektör Oliva Trygg, journalisten Annika Jankell, professor Mats Börjesson, psykiatrisamordnare Ing-Marie Wieselgren, Friends generalsekreterare Lars Arrhenius och Ewa-Karin Ottoson, Spelberoendecentrum.

Mötet avslutas med ett panelsamtal där politiker från Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län medverkar.

Plats: Universitetsaulan
Tid: tisdag 7 oktober 2014, kl. 9.30–14.30
Program: www.ufold.uu.se/Evenemang/Seminarier/ufold-hostseminarium-2014/