Juristprofessor expert i utvärdering av vårdnadsreform

2014-09-01

Anna Singer, professor i civilrätt vid juridiska institutionen, har utsetts till expert i regeringens utvärdering av 2006 års vårdnadsreform.

Reglerna om vårdnad, boende och umgänge reformerades 2006. Nu vill regeringen nu utvärdera reformen i sin helhet.

Uppdraget är att undersöka hur reglerna om vårdnad, boende och umgänge fungerar i praktiken och ta ställning till om reglerna behöver ändras för att stärka barnrättsperspektivet.