Avknoppningsbolag i tävling för att hejda spridning av resistenta bakterier

2014-08-20

Resistenta bakterier är ett växande problem över hela världen. Uppsalabolagen Gradientech och Q-linea deltar i en internationell tävling för att skapa ett billigt och snabbt diagnostiskt test för bakterieinfektioner i syfte att bekämpa antibiotikaresistens.

Det är den brittiska innovationsorganisationen Nesta som utlyst tävlingen och vinnaren kommer att få 10 miljoner pund, motsvarande 166 miljoner kronor.

Både Gradientech och Q-linea har sina rötter vid Uppsala universitet och har universitetets holdingbolag, UUAB som delägare.

Gradientech har utvecklat en teknik som gör det möjligt att snabbt avgöra exakt vilken sorts antibiotika och vilken koncentration som krävs för att stoppa bakterietillväxt vid ett sjukdomsfall. Q-linea har en metod för att snabbt identifiera bakterier och bestämma rätt antibiotika.