Imponerande meritlista för Uppsalas mottagare av Global Swede Award

2014-06-12

Jie Cao, Uppsala universitet, tar emot studentdiplomet Global Swede av handelsminister Ewa Björling.

Trots att han tillbringat mindre än två år i Sverige har 25-åriga Jie Cao från Kina redan visat sig vara en exceptionell student med talang för innovation och entreprenörskap. Hans senaste bedrift är att utses till Uppsala universitets vinnare av årets Global Swede Award.

För fjärde året i rad delades Global Swede Award tidigare i våras ut till internationella studenter vid svenska universitet och högskolor av Utrikesdepartmentet och Svenska Institutet. Syftet är att uppmuntra utländska studenter att engagera sig i alumni-nätverket Global Swede och i förlängningen verka som ambassadörer för Sverige.

För årets mottagare vid Uppsala universitet, Jie Cao, är utmärkelsen ytterligare en i raden av imponerande prestationer. Under tiden som masterstudent i kemi för förnybar energi har han redan hunnit få ett Anders Wall-stipendium, varit internationell studentambassadör för Uppsala universitet i Kina, och förbättrat produktionsprocesser under sitt examensarbete på Sandvik Coromant.

Grattis till Global Swede Award! Hur känns det?
- Det känns fantastiskt, speciellt efter att jag sett kandidaterna från andra universitet. De är allihop toppstudenter från olika inriktningar, så jag är jätteglad över att ha blivit vald till Uppsala universitets mottagare av Global Swede Award.

De utvalda studenterna beskrivs som "goda ambassadörer för högre utbildningsinstitutioner och för Sverige", som visat prov på “kreativitet, entreprenörskap och innovation inom sin akademiska disciplin”. Vad tror du gjorde att du utmärkte dig?
- Jag tror det var en kombination av olika faktorer. De goda akademiska resultaten spelade förstås in, men syftet med denna utmärkelse är mer inriktat på innovation och entreprenörskap.  Vad som troligen haft stor betydelse är det examensarbete jag gjorde förra terminen på Sandvik Coromants produktionsanläggning i Gimo. Projektet handlade om att optimera och utveckla en ny metod för att belägga skärande verktyg med stålnät genom så kallad kemisk förångningsdeposition.

- Den gamla beläggningsprocessen tog 30 timmar. Efter det arbete jag och min handledare gjort tar processen nu 12 timmar. Det innebär att vi har sparat 18 timmar som kan användas för att minska energiåtgången. Detta har redan ersatt den gamla processen på Sandvik.

År 2008 vann Jie Cao en guldmedalj vid den kinesiska kemiolympiaden för gymnasieelever. Därefter fortsatte han till universitetet i Beijing för att läsa kandidatprogrammet i materialkemi. Efter examen fick han ett Anders Wall-stipendium till Uppsala universitet, och här började han masterprogrammet i kemi för förnybar energi hösten 2012.

Varför valde du kemi för förnybar energi?
-Jag tror det är en nisch för framtiden. Nästan 50 procent av energin i Sverige kommer från förnybara energikällor, så jag tänkte att detta ämne kunde vara extra intressant att studera. Det inkluderar solceller, biobränslen, nanoteknologi, materiell kemi, fotokemi, katalys, och mycket mer. 

När det gäller detta område, vilka är de största utmaningarna?
- Det handlar inte bara om att hitta förnybara energikällor men också om att optimera produktionsprocesser och minska energiförbrukningen. Jag tror flera faktorer är avgörande för att uppnå framsteg: det kan röra sig om labbutrustningen, de tekniska detaljerna, själva produktionen... parametrarna kan vara hårfina.

Vad tycker du kännetecknar en bra kemist?
- Hög motivation och nyfikenhet. Mina egna styrkor? Jag tycker jag är bra på ämnet och väldigt kreativ. Jag vet hur man kombinerar olika slutsatser från helt skilda ämnen, och jag vill uppnå goda resultat.  Om jag kunde hjälpa ett företag spara pengar skulle jag vara väldigt stolt. Men den största personliga framgången skulle vara om mitt arbete kunde leda till något riktigt användbart.

Sommaren 2013 återvände Jie Cao till Kina som studentambassadör för teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. På universitetet i Beijing höll han presentationer om sitt masterprogram och informerade om ansökningsprocessen. 

- Studenterna hade alla möjliga frågor. Hur ska jag ansöka? Är studieresultaten väldigt viktiga för att få stipendium? Många elever var också intresserade av utbytesprogrammet på en termin.

Vad vill du dela med dig om Uppsala universitet till andra?   
- Att den pedagogiska kvalitén är mycket hög. Studierna är utmanande, men innehållet och materialet i kurserna är starkt relaterade till den senaste forskningen och utvecklingen med starka kopplingar till näringslivet.

- Här finns väldigt goda möjligheter att göra sitt examensarbete på ett företag, vilket är nästan omöjligt i Kina. När jag studerade i Beijing hörde jag aldrig talas om någon som gjort ett exjobb på ett företag, eftersom universiteten vill att exjobben ska utföras i ett fakultetslabb.  Men att vara kompetent handlar inte om att kunna ge rätt svar på frågor, det är att veta hur man får näringsliv och forskning att fungera tillsammans.

-  I Sverige kan du göra exjobb eller få forskningsträning på ett stort företag eller ett litet, nystartat företag och samtidigt lära dig utveckla affärsidéer. På så vis kommer kreativ kompetens och entreprenörsanda snabbt till användning.

Efter att ha tagit examen i juni har Jie Cao redan ett jobb.  Han gör sig beredd att flytta till Karlstad för att arbeta på ett företag specialiserat på produktutveckling inom tillverkningsindustrin. Företaget har erbjudit honom en tillsvidareanställning som kemispecialist.

Var ser du dig själv om fem år?
- Mina kollegor på Sandvik sa en gång att även om du har arbetat i fem eller tio år så är du fortfarande en nybörjare. Så jag antar att om fem år så kommer jag att arbeta med något jag är intresserad av. Men det kommer fortfarande att vara på grundläggande nivå och förmodligen inte i någon ledande arbetsroll. För att du ska bli en bra ledare måste du skaffa dig stor kompetens. Sådant tar tid och jag har mycket att lära.   

- Låter det ödmjukt? Men jag tror att människor behöver hitta den perfekta kombinationen mellan att vara ödmjuk och ambitiös. Du måste ha de grundläggande kunskaperna för att kunna uppnå något.

Planerar du att flytta tillbaka till Kina i framtiden?
- Det är svårt att säga. Kina förändras väldigt snabbt och det är svårt att förutse vad som kommer att hända i framtiden.  Kanske kan jag få jobb som ung professionell ledare på ett företag i Kina, kanske även på ett svenskt företag. Sandvik har en produktionsanläggning i Kina, liksom SKF och många andra.

- Men det är alltid hög konkurrens.  Och när jag återvänder till Kina efter femton, tjugo år kommer det att finnas andra bra kandidater från olika länder som tävlar om jobben.

- Dock är Global Swede Award ett tillfälle att visa kineser och kinesiska företag hur nyskapande premieras i Sverige och hur det svenska systemet fungerar. Det är en process jag är mycket stolt och tacksam över att vara en del av.

 

Läs mer om Global Swede Award